Min myndighetspost

Varumärke tillhör SKATTEVERKET

Ansökningsnummer 201401768
Ansökningsdatum 2014-03-11
Registreringsnummer 519539
Registreringsdatum 2014-05-30
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-05-30
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: