M

Varumärke tillhör SKATTEVERKET

Ansökningsnummer 201305685
Ansökningsdatum 2013-09-02
Registreringsnummer 515980
Registreringsdatum 2013-11-15
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-11-15
Typ Figurativt

M

Varor & Tjänster

Klass: 9

Programvara för att säkra elektronisk post.

Klass: 38

Datakommunikation via elektronisk post; dataöverföring via elektronisk post; elektronisk överföring av post och meddelanden, elektronisk post; elektronisk post, sändning av meddelanden; elektroniska post- och meddelandetjänster; insamling och leverans av meddelanden via elektronisk post; kommunikation via elektroniska postsystem; överföring av elektronisk post (e-posttjänster); post (elektronisk -); tjänster avseende e-post- och elektroniska brevlådor (mailboxes); tjänster avseende elektronisk post; tjänster avseende sändning av elektronisk post och faxsändning; tjänster för elektronisk post; upplåtande av åtkomst till elektronisk post system; upplåtande av elektroniska posttjänster; sändande och mottagande av meddelanden genom globala datanät; sändning av meddelanden; sändning av meddelanden över elektroniska media; sändning av meddelanden via dator; sändning av meddelanden via datanät; sändning av meddelanden [via elektroniska medel]; sändning av meddelanden via elektroniska medier; tjänster avseende leverans av elektroniska meddelanden; tjänster avseende omedelbar elektronisk överföring av meddelanden; tjänster avseende sändning av meddelanden; upplåtande av direktanslutna forum för överföring av meddelanden mellan datoranvändare; utbyte av meddelanden via dataöverföring; vidarebefordran av meddelanden av alla slag via internet (web-messaging); vidareförmedling av meddelanden [elektroniska]; tjänster avseende e-post- och elektroniska brevlådor (mailboxes); tjänster avseende leverans av elektroniska meddelanden.

Klass: 42

Kodning av meddelanden, ingående i klassen; kryptering, dekryptering och autentisering av information, meddelanden och data.