Visa allt om RIKSREVISIONEN

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 143 573 138 712 119 423
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 191 196 194
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN (Statlig enhet) 5 486 991 -
LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN (Statlig enhet) 4 734 3 956 486
SIDA (Statlig enhet) 4 250 2 301 3 532
FÖRSÄKRINGSKASSAN (Statlig enhet) 3 617 3 790 3 725
PENSIONSMYNDIGHETEN (Statlig enhet) 3 376 2 308 2 368
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (30 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 139 806 108 759 95 346
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 411 413 282
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 364 372 248
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 47 41 34
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 156 154 131
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Personalförvaltning & andra stödtjänster 29 810 2 STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK
(29 649)
Livförsäkring, övrig 28 202 1 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ)
(28 202)
Datakonsultverksamhet 13 384 15 Atea Sverige AB
(6 998)
Revision 9 829 3 Ernst & Young Aktiebolag
(7 455)
Finansiella stödtjänster, övriga 8 142 5 American Express Services Europe Ltd, England, filial
(7 749)
Telekommunikation, Trådbunden 5 451 3 Tele2 Business AB
(5 417)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 5 294 4 Crayon AB
(4 136)
Konsultverksamhet avseende företags org. 3 825 36 Mercuri Urval Aktiebolag
(1 009)
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 2 866 6 ELL-EFF Fastigheter AB
(1 396)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 2 501 6 Nowa Kommunikation AB
(2 195)
Hotell & Restaurang 2 268 15 Scandic Hotels Aktiebolag
(1 381)
Utbildning, övrig 1 729 6 Pro Reo AB
(898)
Universitets- & Högskoleutbildning 1 632 9 UPPSALA UNIVERSITET
(620)
Säkerhetsverksamhet 1 580 1 Securitas Sverige Aktiebolag
(1 580)
Öppen Hälso- & Sjukvård 1 565 1 AB Previa
(1 565)
Rengöring & Lokalvård 1 388 3 Samhall Aktiebolag
(1 191)
Ljud, Bild & Videoutrustning, Partihandel 1 261 1 DAV Partner AB
(1 261)
Postorder- & Internethandel 1 186 5 Dustin Sverige AB
(1 000)
Samhällelig informationsförsörjning 1 084 2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN
(981)
Arbetsförmedling & Rekrytering 1 003 2 K2 Search AB
(765)
Stats- & Kommunledning, Lagstiftning & Planering 776 1 RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN
(776)
Redovisning & bokföring 748 4 FLOD, LENNART
(469)
Personalutbildning 677 10 FAR AB
(194)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 672 6 EKONOMISTYRNINGSVERKET
(398)
Kongresser & Mässor 659 7 Münchenbryggeriet AB
(346)
Teknisk Provning & Analys 610 2 DNV GL Sweden AB
(608)
Dataprogrammering 547 7 Vina AB
(305)
Fonder & liknande finansiella enheter, övriga 529 1 TRYGGHETSSTIFTELSEN
(529)
Konferensanläggningar 491 7 S&W Meetings Events AB
(121)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 447 8 Statisticon AB
(222)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 435 3 Kinnarps AB
(315)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 410 1 STATENS VÄG- OCH TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUT
(410)
El-VVS & Bygginstallationer 384 7 Coromatic AB
(162)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 373 2 Visma Collectors AB
(371)
Utgivning av annan programvara 372 7 ReachMee AB
(95)
Advokatbyråer 362 2 Advokatfirman Sundstrand AB
(300)
Detaljhandel, övrig 357 4 Selecta AB
(331)
Post- & Kurirverksamhet 328 1 PostNord Sverige AB
(328)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 319 5 TicTac Interactive AB
(113)
Kontorstjänster 297 2 Katarina Byding, språkkonsult i svenska
(281)
Telekommunikation, Trådlös 268 1 Tele2 Sverige Aktiebolag
(268)
Blommor & Växter, Partihandel 245 1 Aktiebolaget Hässelby Blommor
(245)
Restaurangverksamhet 238 15 World Trade Center Stockholm AB
(148)
Måleriarbeten 236 1 PTN Bygg & Måleri AB
(236)
Järnvägstransport- Passagerartrafik 234 1 SJ AB
(234)
Teknisk konsultverksamhet, övrig 220 1 WSP Sverige AB
(220)
Teknisk konsult inom Elteknik 210 2 Rote Consulting AB
(207)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 203 3 ARBETSGIVARVERKET
(193)
Möbler, Mattor & Belysning, Partihandel 200 1 EFG Kontorsmöbler AB
(200)
Värme & Kyla 193 2 Mälarenergi AB
(191)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 190 2 Staples Sweden AB
(183)
Callcenterverksamhet 139 1 Energikundservice Sverige AB
(139)
Filmvisning 122 1 SF Bio Aktiebolag
(122)
Kreditgivning, övrig 121 2 Eurocard AB
(71)
Flyttjänster 120 2 Alfa Quality Moving Aktiebolag
(74)
Nyhetsservice 118 2 TT Nyhetsbyrån AB
(89)
Personalmatsalar 111 2 Sabis Aktiebolag
(110)
Insatsvaror övriga, Partihandel 111 3 Papyrus Supplies AB
(71)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 105 5 Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS) Serviceaktiebolag
(94)
Översättning & Tolkning 102 4 Semantix Eqvator AB
(47)
Hälso- & Sjukvård, övriga 101 4 TEORELL CONSULTING AB
(60)
Frukt & Grönsaker, Partihandel 100 1 Företagsväxter i Knivsta AB
(100)
Bokutgivning 92 3 Wolters Kluwer Sverige Aktiebolag
(45)
Pappers- & Pappersvarutillverkning 89 1 BTJ Sverige AB
(89)
Företagstjänster, övriga 82 2 LM TIETOPALVELUT OY
(82)
Källsorterat material 81 2 Veolia Recycling Solutions Sweden AB
(44)
Arkitektverksamhet 78 1 Larsson Arkitekter i Stockholm Aktiebolag
(78)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 75 2 Nybergs Bil AB
(74)
Litterärt & Konstnärligt skapande 75 5 Dialog Studion i Stockholm
(33)
Icke spec. handel med livsmedel, Partihandel 74 1 Martin & Servera Aktiebolag
(74)
Totalförsvaret 72 1 MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
(72)
Grundskole- & Gymnasieskoleutbildning 64 1 Skolforskningsinstitutet
(64)
Elektronikindustri 61 1 Marenius Elektronikutveckling Aktiebolag
(61)
Gymanläggningar 60 1 SATS Sports Club Sweden AB
(60)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 59 1 Neopost Sverige AB
(59)
Specialistläkare ej på sjukhus 58 1 CityAkuten i Praktikertjänst Aktiebolag
(58)
Teknisk konsult inom Industriteknik 58 1 ÅF-Technology AB
(58)
Transport stödtjänster, övriga 54 2 BRING EXPRESS SVERIGE AB
(51)
Kollektivtrafik, övrig 53 1 Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik
(53)
Elhandel 50 1 Energi Försäljning Sverige AB
(50)
Marknads- & Opinionsundersökning 49 1 Universum Communications Sweden Aktiebolag
(49)
Vägtransport, Godstrafik 48 3 Karlstad Express AB
(38)
Databehandling & Hosting 48 4 Bisnode Sverige AB
(37)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 44 2 Hermelin Handels Aktiebolag
(34)
Intressebev. Arbetstagarorg. 44 2 SVERIGES AKADEMIKERS CENTRALORGANISATION, SACO
(36)
Skatterådgivning 41 1 Tholin & Larsson-Gruppen Aktiebolag
(41)
Intressorganisationer, övriga 41 8 NIKO - NÄTVERKET FÖR INTERN KOMMUNIK ATION
(20)
Byggverksamhet 40 1 PR1 Avfuktningskontroll AB
(40)
Utgivning av tidskrifter 37 2 Bonnier Business Media Sweden AB
(35)
Monetär finansförmedling, övrig 37 3 Skandinaviska Enskilda Banken AB
(16)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 32 3 Tyréns AB
(24)
Hälso- & Sjukvård, administration 31 1 SOCIALSTYRELSEN
(31)
Väskor & Reseffekter, Butikshandel 30 1 Strandlins Reseffekter AB
(30)
Optiker, Butikshandel 26 1 Synoptik Sweden Aktiebolag
(26)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 25 2 First Rent A Car Aktiebolag
(22)
Säkerhetssystemtjänster 24 1 Securitas Direct Sverige AB
(24)
Artistisk verksamhet 23 3 MARTINSON, SARA
(8)
Intressebev. Branschorg. 22 2 Bonus Copyright Access, ek. för.
(16)
Uthyrning & Leasing av andra Hushållsartiklar & Varor för Personligt bruk 21 1 Ambius Aktiebolag
(21)
Film, Video & TV 21 1 Kringkastningen Vislie AB
(21)
Catering 21 1 La Carotte Catering Jobeus AB
(21)
Pensionsfondsverksamhet 21 1 KÅPAN PENSIONER FÖRSÄKRINGSFÖRENING
(21)
Hushålls- & Personartiklar, reparation, övriga 21 1 Coffee Center i Sverige AB
(21)
Blandat jordbruk 20 1 AJLEX
(20)
Kontorsförbrukningsvaror, Butikshandel 19 1 Robert Matton Aktiebolag
(19)
Fotolaboratorieverksamhet 19 1 FotoStudio Märsta AB
(19)
Elartiklar, Partihandel 17 3 Rexel Sverige AB
(9)
Elektriska Komponenter & Kretskort, tillverkning 17 1 Oberthur Technologies Sweden AB
(17)
Böcker, Butikshandel 17 1 Jure Aktiebolag
(17)
Livsmedelshandel 15 1 CW Kocksgatan AB
(15)
Musikinstrumenttillverkning 15 2 BENDOULA Aktiebolag
(15)
Bageri- & Mjölprodukter 12 3 Triller Mat & Bröd AB
(11)
Dagstidningsutgivning 12 3 AB Dagens Nyheter
(7)
Sällskapsdjur, Butikshandel 12 1 Akvarie-Hobby i Mälardalen AB
(12)
Turist- & Bokningsservice 11 1 Ocean Bus Stockholm AB
(11)
Tillverkning, övrig 10 2 Aktiebolaget Ramex
(10)
Webbportaler 10 2 JP Infonet AB
(9)
Vård & Omsorg med Boende 9 1 JÖNKÖPINGS KOMMUN
(9)
IT- & Datatjänster, övriga 9 1 Resilans Aktiebolag
(9)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 9 1 STIFTELSEN FAKULTETSKURSER
(9)
Grafisk Designverksamhet 8 1 Rixnittiaktiebolag
(8)
Teleprodukter, Partihandel 8 1 Comsystem Mobility AB
(8)
Utrikesförvaltning 8 1 FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN
(8)
Blommor & Växter, Butikshandel 7 3 Planta Blommor i Jönköping AB
(3)
Markundersökning 6 1 Lars Rosén Geokonsult Aktiebolag
(6)
Specialsortiment 6 1 buskenström försäljning & nöje
(6)
Porträttfotoverksamhet 6 1 Ateljé Uggla Porträttgalleri AB
(6)
Kontorsmöbler, Partihandel 5 2 Inredningshuset Kontorscenter Västerbotten AB
(5)
Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik 5 1 GKT Medicin och Miljö
(5)
Intressebev. Yrkesorg. 5 1 KOMMUNALEKONOMERNAS FÖRENING
(5)
Industri- & Produktdesignverksamhet 5 1 Strategisk Arkitektur Fries & Ekeroth Aktiebolag
(5)
Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare 4 1 Falck Secure AB
(4)
Museiverksamhet 4 2 LIVRUSTKAMMAREN OCH SKOKLOSTERS SLOTT MED STIFTELSEN HALLWYLSKA MUSEET
(3)
Uthyrning & Leasing övrigt 4 1 JOBmeal Jönköping AB
(4)
Sportverksamhet, övrig 4 1 Marathongruppen i Stockholm Aktiebolag
(4)
Glasmästeriarbeten 4 1 Nya Glasmästeriet i Karlstad Aktiebolag
(4)
Byggnadssnickeriarbeten 4 1 Taksim Bygg & Snickeri
(4)
Sport- & Fritidsartiklar, Partihandel 3 1 TräningsSpecialisten i City Aktiebolag
(3)
Emballage, Partihandel 2 1 WaPa Aktiebolag
(2)
TV-program planering 2 1 Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
(2)
Linjebussverksamhet 2 1 Einar Gustavssons Busstrafik Aktiebolag
(2)
Idrottsplatser & Sportanläggningar 2 1 Ballbreaker Kungsholmen AB
(2)
Butikshandel, övrig 2 1 Gallerix AB
(2)
Universitets- & Högskoleutbildning samt Forskning 2 1 UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET
(2)
Ljudinspelning & fonogramutgivning 1 1 Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a.
(1)
Tryckning av Böcker & Övrigt 1 2 Kuvertteamet i Sverige Aktiebolag
(1)
Motorfordon, reparation & underhåll 1 1 Tage Rejmes i Linköping Bil Aktiebolag
(1)
Förpackningsverksamhet 1 1 Förlagssystem JAL, Aktiebolag
(1)
Bröd & Konditori, Butikshandel 1 1 Fikeriet Stockholm AB
(1)
Grundskoleutbildning 1 1 STOCKHOLMS KOMMUN
(1)
Kultur, Miljö, Boende, administration 1 1 BOVERKET
(1)
Möbler övriga, tillverkning 1 1 Aktiebolaget Hyllteknik
(1)
Polisverksamhet 0 1 POLISMYNDIGHETEN
(0)
Fisk, Skalddjur & andra livsmedel, Partihandel 0 1 Convini Sverige AB
(0)
Bibliotek 0 1 KUNGLIGA BIBLIOTEKET
(0)
Textilier, Partihandel 0 1 Flagghuset Europa AB
(0)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...