Ansökningsnummer 200102280
Ansökningsdatum 2001-04-03
Registreringsnummer 355894
Registreringsdatum 2002-05-31
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-05-31
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 16

Tryckalster.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; arrangerande och hållande av konferenser.

Klass: 42

Forskning och utveckling för tredje man; ingenjörstjänster; , materialprovning och materialtestning.