Ansökningsnummer 201007382
Ansökningsdatum 2010-09-20
Registreringsnummer 415293
Registreringsdatum 2011-01-07
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2021-01-07
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 16

Undervisningsmaterial (ej apparater).

Klass: 41

Undervisning/utbildning.