Sveriges CBRNE-dagar

Varumärke tillhör TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI

Ansökningsnummer 201604484
Ansökningsdatum 2016-06-23
Registreringsnummer 534524
Registreringsdatum 2016-09-20
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-09-20
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 16

Papper och kartong; trycksaker; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser).

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion.

Klass: 42

Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvara och mjukvara.