Ansökningsnummer 199800601
Ansökningsdatum 1998-01-28
Registreringsnummer 334657
Registreringsdatum 2000-02-04
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-02-04
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: