Ansökningsnummer 200102282
Ansökningsdatum 2001-04-03
Registreringsnummer 361029
Registreringsdatum 2003-05-16
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-05-16
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 16

Tryckalster.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; arrangerande/hållande av konferenser.

Klass: 42

Forskning för tredje man, ingenjörstjänster, materialprovning och materialtestning.