FOA FÖRSVARETS FORSKNINGSANSTALT

Varumärke tillhör TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI

Ansökningsnummer 199805152
Ansökningsdatum 1998-06-29
Registreringsnummer 336918
Registreringsdatum 2000-05-05
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2030-05-05
Typ Figurativt

FOA FÖRSVARETS FORSKNINGSANSTALT

Varor & Tjänster

Klass: 16

Tryckalster.

Klass: 41

Undervisning/utbildning, arrangerande och hållande av konferenser.

Klass: 42

Ingenjörsverksamhet, material- och materielprovning, forskning.