FOA DEFENCE RESEARCH ESTABLISHMENT

Varumärke tillhör TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI

Ansökningsnummer 199805153
Ansökningsdatum 1998-06-29
Registreringsnummer 333615
Registreringsdatum 1999-10-29
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-10-29
Typ Figurativt

FOA DEFENCE RESEARCH ESTABLISHMENT

Varor & Tjänster

Klass: 16

Tryckalster.

Klass: 41

Undervisning/utbildning, arrangerande och hållande av konferanser.

Klass: 42

Ingenjörsverksamhet, material- och materielprovning, forskning.