Ansökningsnummer 199407470
Ansökningsdatum 1994-07-21
Registreringsnummer 300696
Registreringsdatum 1995-04-13
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-04-13
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: