Visa allt om MYNDIGHETEN FÖR STÖD TILL TROSSAMFUND

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 6 991 6 049 6 652
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 128 120 128
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 108 104 111
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 20 16 17
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 67 60 66
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Personalförvaltning & andra stödtjänster 1 257 3 STATENS SERVICECENTER
(729)
Kontorstjänster 1 028 3 EKUMENISKA CENTRET
(1 005)
Personalutbildning 665 4 FÖRENINGEN ORDFRONT
(642)
Datakonsultverksamhet 499 3 Lemontree Enterprise Solutions AB
(322)
Hotell & Restaurang 437 11 Långholmen Hotell & Restaurang Aktiebolag
(252)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 307 6 SENSUS STUDIEFÖRBUND
(181)
Datordrifttjänster 261 2 Tieto Sweden AB
(241)
Litterärt & Konstnärligt skapande 258 1 PALÉN, TOVE
(258)
Tryckning av Böcker & Övrigt 231 1 DanagårdLiTHO AB
(231)
Juridisk verksamhet, övrig 222 1 HannaGoliath Law & Education
(222)
Resebyråer 210 1 Tranås Resebyrå Aktiebolag
(210)
Kreditgivning, övrig 160 1 Eurocard AB
(160)
Religiösa samfund 154 9 ISLAMISKA SHI\\\'A SAMFUNDEN I SVERIGE
(98)
Kongresser & Mässor 134 8 Tollare kurs & konferens Aktiebolag
(65)
Universitets- & Högskoleutbildning 131 2 STIFTELSEN FJELLSTEDTSKA SKOLAN
(127)
Folkhögskoleutbildning 91 2 Föreningen för Svenska Gymnastikförbundets Gymnastikfolkhögskola u.p.a.
(85)
Intressorganisationer, övriga 86 5 SJUKHUSPASTORSKOMMITTÉN I HELSINGBORG
(68)
Grafisk Designverksamhet 71 1 VIKSTRÖM, HELENA
(71)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 66 2 RIKSREVISIONEN
(65)
Teknisk konsult inom Industriteknik 61 1 SSF Service AB
(61)
Sport- & Fritidsutbildning 55 1 KaaSay AB
(55)
Restaurangverksamhet 52 4 Compass Group AB
(33)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 47 2 Retorikiska AB
(45)
Musik-, Dans- & Kulturell utbildning 38 1 BOSNISK ISLAMISKA FÖRSAMLINGEN
(38)
Brand- & Räddningsverksamhet 33 3 RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET I STORGÖTEBORG
(12)
Översättning & Tolkning 31 2 Semantix Eqvator AB
(26)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 29 1 Caperio AB
(29)
Grundskoleutbildning 28 2 UPPSALA KOMMUN
(28)
Telekommunikation, Trådlös 28 1 Tele2 Sverige Aktiebolag
(28)
Nöjes- & Temaparksverksamhet 28 1 Liseberg Aktiebolag
(28)
Konsultverksamhet avseende företags org. 25 1 Rothstein Consulting AB
(25)
Databehandling & Hosting 24 3 Bisnode Sverige AB
(24)
Landtransport av passagerare, övrig 24 2 S.Ö.-Buss i Södertälje Aktiebolag
(18)
Rengöring & Lokalvård 24 1 Sodexo AB
(24)
Järnvägstransport- Passagerartrafik 21 1 SJ AB
(21)
Finansiella stödtjänster, övriga 17 1 American Express Services Europe Ltd, England, filial
(17)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 15 1 ARBETSGIVARVERKET
(15)
Byggverksamhet 15 2 Skandinavisk Husbyggare AB
(10)
Post- & Kurirverksamhet 13 1 PostNord Sverige AB
(13)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 13 1 Gabelic Communication AB
(13)
Artistisk verksamhet 12 1 BRUS THURFJELL, DAVID
(12)
Utbildning, övrig 10 1 Muslim Eneborg ekonomisk förening
(10)
Kontorsförbrukningsvaror, Butikshandel 9 1 Kontorsgruppen i Sverige AB
(9)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 9 1 Sweden Rent A Car AB
(9)
Förpackningsverksamhet 8 1 Förlagssystem JAL, Aktiebolag
(8)
Museiverksamhet 8 1 STIFTELSEN ARBETETS MUSEUM
(8)
Pappers- & Pappersvarutillverkning 6 1 Direkta Kontorsservice Aktiebolag
(6)
Redovisning & bokföring 6 1 Nox Finans AB
(6)
Bokutgivning 4 3 Wolters Kluwer Sverige Aktiebolag
(3)
Bröd & Konditori, Butikshandel 4 1 Mormors Bageri Aktiebolag
(4)
Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare 3 1 Falck Secure AB
(3)
Monetär finansförmedling, övrig 3 1 Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
(3)
Förskoleutbildning 3 1 MALMÖ KOMMUN
(3)
Postorder- & Internethandel 2 1 Adlibris Aktiebolag
(2)
Transport stödtjänster, övriga 2 1 Best Transport AB
(2)
Landtransport, stödtjänster 2 1 Värmdö Taxi Aktiebolag
(2)
Begagnade varor övriga, Butikshandel 2 1 PINGST-FRIA FÖRSAMLINGAR I SAMVERKAN
(2)
Dagstidningsutgivning 2 1 Tidnings AB Nya Dagen (publ)
(2)
Optiker, Butikshandel 2 1 Synsam Drifts AB
(2)
Emballage, Partihandel 2 1 Packoplock Scandinavia AB
(2)
Böcker, Butikshandel 1 1 Jure Aktiebolag
(1)
Omsorg & Socialtjänst 1 1 MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMS-OCH CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR
(1)
Sluten Sjukvård 1 1 KALMAR LÄNS LANDSTING
(1)
Parfym & Kosmetika, Partihandel 1 1 Kroppia
(1)
Hälso- & Sjukvård, övriga 1 1 NovaActive
(1)
Utgivning av tidskrifter 0 1 Newmaninstitutet AB
(0)
Annonstidningsutgivning 0 1 Scripsit Text & Trycksaksproduktion i Rimforsa Handelsbolag
(0)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...