MODERNA MUSEET MODERN MUSEUM

Varumärke tillhör MODERNA MUSEET

Ansökningsnummer 199710953
Ansökningsdatum 1997-12-04
Registreringsnummer 338658
Registreringsdatum 2000-06-22
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2030-06-22
Typ Figurativt

MODERNA MUSEET MODERN MUSEUM

Varor & Tjänster

Klass: 16

Trycksaker, böcker och affischer.

Klass: 35

Marknadsföring, kundinformation och bokhandelsverksamhet.

Klass: 41

Museiverksamhet, underhållning och utbildning.

Klass: 42

Restaurang-, café- och barverksamhet.