Ansökningsnummer 199900414
Ansökningsdatum 1999-01-20
Registreringsnummer 339066
Registreringsdatum 2000-07-28
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2030-07-28
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 16

Tryckta publikationer, instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater) inom områdena resultat- och finansiell styrning, information om statlig ekonomi samt ekonomi- och personaladministrativa system.

Klass: 35

Information om statlig ekonomi; konsultstöd inom resultat- och finansiell styrning samt användandet av ekonomi- och personaladministrativa system.

Klass: 41

Undervisnings-, utbildnings- och handledartjänster inom resultat- och finansiell styrning samt användandet av ekonomi- och personaladministrativa system.