Bli energismart!

Varumärke tillhör STATENS ENERGIMYNDIGHET

Ansökningsnummer 200804231
Ansökningsdatum 2008-04-30
Registreringsnummer 401759
Registreringsdatum 2009-02-20
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-02-20
Typ Figurativt

Bli energismart!

Varor & Tjänster

Klass: 16

Trycksaker.

Klass: 35

Spridning av annons- och reklammaterial; annonsering; publicering av annons- och reklammaterial on-line; uppdatering av annons- och reklammaterial; anordnande av mässor för kommersiella eller reklamändamål.

Klass: 41

Anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; undervisning/utbildning.

Klass: 42

Konsultation inom energibesparing; skapande och underhållande av webbplatser för andra.