SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA STOCKHOLM sh.se

Varumärke tillhör SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA

Ansökningsnummer 201508562
Ansökningsdatum 2015-12-09
Registreringsnummer 530931
Registreringsdatum 2016-04-04
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-04-04
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; företagsledning, -administration och kontorstjänster avseende vid uppstartande av företag, samt konsultationer och rådgivning därtill; uppgörelse av kontakter (för tredje man); uppgörelse av kommersiella transaktioner för tredje man; undersökningar avseende företags- eller affärsverksamhet; arbetsförmedlingstjänster; förmedling av traineeplatser; karriär- och studievägledningstjänster; återförsäljartjänster i universitetsbokhandel i form av försäljning via egenägda lokaler och digitala kanaler för varor relaterade till utbildning och forskning, nämligen böcker, tidskrifter, skriv- och kontorsmaterial, instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), fotografier, vykort, gratulationskort, affischer, kartor, plastmappar samt plastmaterial för emballering, tryck- och undervisningshjälpmedel (tryckt material).

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; lånebibliotek; träningskurser relaterad till forskning och utveckling; utgivning av tidningar och böcker; publicering/utgivning av datamedia; utbildningsinformation; upplåtande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara); produktion av radio-, televisionsprogram och filmer; produktion av utbildande radio, televisionsprogram och filmer.

Klass: 42

Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; forskning och utveckling (för tredje man); design och utveckling av datorhårdvaror och mjukvaror; upplåtande av utrymme på webbservrar/webbsajter (webbhotelltjänster).