SÖDERTÖRN UNIVERSITY

Varumärke tillhör SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA

Ansökningsnummer 201508564
Ansökningsdatum 2015-12-09
Registreringsnummer 530932
Registreringsdatum 2016-04-04
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-04-04
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; företagsledning, -administration och kontorstjänster avseende vid uppstartande av företag, samt konsultationer och rådgivning därtill; uppgörelse av kontakter (för tredje man); uppgörelse av kommersiella transaktioner för tredje man; undersökningar avseende företags- eller affärsverksamhet; arbetsförmedlingstjänster; förmedling av traineeplatser; karriär- och studievägledningstjänster; återförsäljartjänster avseende böcker, tidskrifter, skriv- och kontorsmaterial, instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), fotografier, vykort, gratulationskort, affischer, kartor, plastmappar samt piastmaterial för emballering, varor av papper och kartong nämligen trycksaker och tryckalster, läromedel (tryckalster), trycksaker relaterade till undervisning, utbildning och forskning, kontorsförnödenheter.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; lånebibliotek; träningskurser relaterad till forskning och utveckling; utgivning av tidningar och böcker; publicering/utgivning av datamedia; utbildningsinformation; upplåtande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara); produktion av radiotelevisionsprogram och filmer; produktion av utbildande radio, televisionsprogram och filmer.

Klass: 42

Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; forskning och utveckling (för tredje man); design och utveckling av datorhårdvaror och mjukvaror; upplåtande av utrymme på webbservrar/webbsajter (webbhotelltjänster).