Svensk GEOprocess

Varumärke tillhör LANTMÄTERIET

Ansökningsnummer 201204862
Ansökningsdatum 2012-06-27
Registreringsnummer 508357
Registreringsdatum 2012-10-26
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-10-26
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Maskinläsbara databärare; databärare; magnetiska databärare; elektroniska databärare; magnetiska databärare, inspelningsbara minnesskivor; databärare för datorer med registrerad programvara; registrerade datormjukvaror för analysering av adressregister; datormjukvaror; registrerade datormjukvaror för bearbetning av namn- och adressfiler; registrerade datormjukvaror; registrerade datormjukvaror (program); registrerade datormjukvaror för kommunikation mellan datorprocesser; vetenskapliga, nautiska, lantmäteri, besiktning, fotografiska, kinematografiska, optiska, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning apparater och instrument; datorprogram (nedladdningsbara mjukvaror); allt det nämnda endast i förhållande till geodata, dvs. geografisk information och fastighetsinformation.

Klass: 16

Geografiska uppslagsböcker; kartor (geografiska -); geografiska kartor; kartor.

Klass: 35

Kommersiella informationstjänster; kommersiella informationstjänster, åtkomst genom tillgång till databaser; annons och reklam samt kommersiella informationstjänster via internet; inmatning och behandling av data; sammanställning och inmatning av information i databaser; databashantering; tjänster rörande databashantering; tjänster rörande lagring och återhämtning av datoriserad affärsinformation; lagring och återhämtning av affärsinformation; elektronisk lagring av teknisk information; alla de nämnda tjänsterna endast i förhållande till geodata, dvs. geografisk information och fastighetsinformation.

Klass: 38

Uthyrning av åtkomsttid till databaser; upplåtande av åtkomst till och uthyrning av åtkomsttid till databaser; uthyrning av åtkomsttid till webbplatser [isps]; upplåtande av åtkomst och uthyrning av åtkomsttid till datornät; uthyrning av åtkomsttid till webbplatser (isp); upplåtande av åtkomst till databaser; upplåtande av åtkomst till webbsidor; upplåtande av åtkomst till internet för användare (tjänsteleverantörer); upplåtande av åtkomst till elektroniska kommunikationsnätverk; upplåtande av åtkomst till datanätverk; tjänster avseende åtkomst till globala datornät; tillhandahållande av åtkomst till datornätverk och internet; tillhandahållande av åtkomst till databaser; allt det nämnda endast i förhållande till geodata, dvs. geografisk information och fastighetsinformation.

Klass: 41

Information om utbildning; undervisning/utbildning avseende tillämpning av programvara; utbildning i informationsteknik; tjänster avseende publicering av kartor; publicering av kartor; alla de nämnda tjänsterna endast i förhållande till geodata, dvs. geografisk information och fastighetsinformation.

Klass: 42

Uthyrning av datorer och datormjukvaror/datorprogramvaror; digitalisering av kartor; förberedelser av kartor i digital form; skapande av gps-kartor; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror; rådgivning av datormjukvara; utformning, underhåll, uthyrning och uppdatering av datorprogramvara; utveckling och utarbetande av datorprogram för databehandling; upplåtande av geografisk information; lantmäteri; topografiskt lantmäteri; alla de nämnda tjänsterna endast i förhållande till geodata, dvs. geografisk information och fastighetsinformation.

Klass: 45

Licensiering av datorprogram; det nämnda i förhållande till geodata, dvs. geografisk information och fastighetsinformation.