PLIS PLIKTVERKETS INFORMATIONSSYSTEM

Varumärke tillhör TOTALFÖRSVARETS REKRYTERINGSMYNDIGHET

Ansökningsnummer 199701568
Ansökningsdatum 1997-02-14
Registreringsnummer 328034
Registreringsdatum 1998-08-07
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2018-08-07
Typ Figurativt

PLIS PLIKTVERKETS INFORMATIONSSYSTEM

Varor & Tjänster

Klass: 16

Instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater).

Klass: 35

Assistans vid företagsledning.

Klass: 41

Undervisning/utbildning, anordnande av handledning/instruktion, underhållning.

Klass: 42

Datorprogrammering, konsultverksamhet avseende datorer och mjukvara för datorer.