ugl fördjupning 2008

Varumärke tillhör FÖRSVARSHÖGSKOLAN

Ansökningsnummer 200708468
Ansökningsdatum 2007-10-12
Registreringsnummer 393492
Registreringsdatum 2008-01-04
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2028-01-04
Typ Figurativt

ugl fördjupning 2008

Varor & Tjänster

Klass: 16

Papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.