CRISMART - Nationellt centrum för krishanteringsstudier

Varumärke tillhör FÖRSVARSHÖGSKOLAN

Ansökningsnummer 200800430
Ansökningsdatum 2008-01-17
Registreringsnummer 395774
Registreringsdatum 2008-05-16
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2028-05-16
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 41

Undervisning/utbildning; träningskurser relaterad till forskning och utveckling.

Klass: 42

Vetenskapliga tjänster; vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design.