Säkerhetspolitiskt sommartorg

Varumärke tillhör FÖRSVARSMAKTEN

Ansökningsnummer 201406555
Ansökningsdatum 2014-10-15
Registreringsnummer 523556
Registreringsdatum 2015-03-02
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-03-02
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 41

Anordnande av seminarier och konferenser; anordnande och genomförande av konferenser och seminarier; arrangerande och ledning av konferenser och seminarier; konferenser, utställningar och seminarier; organisation och genomförande av konferenser och seminarier.