RENBRUKSPLAN

Varumärke tillhör SAMETINGET

Ansökningsnummer 201700990
Ansökningsdatum 2017-02-10
Registreringsnummer 538935
Registreringsdatum 2017-04-05
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-04-05
Typ Figurativt

RENBRUKSPLAN

Varor & Tjänster

Klass: 16

Affischer, annonser; instruktionsmanualer; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); tryckt undervisningsmaterial.

Klass: 41

Publicering av undervisningsmaterial; anordnande av handledning/instruktion och undervisning/utbildning; arrangerande och genomförande av konferenser, kongresser och symposier; arrangerande och genomförande av seminarier och workshopar [utbildning]; arrangerande och genomförande av föreläsningar; datorbaserad instruktion/handledning; datorbaserad utbildning; handledning/instruktion i användning av datoriserade system; instruktion och handledning avseende användning av datorer.

Klass: 42

Design och utveckling av system för inmatning, utmatning, bearbetning, visning och lagring av data; design och utveckling av programvara för läsning, överföring och organisering av data; design och utveckling av programvara för utvärdering och beräkning av data; design och utveckling av databehandlingssystem; planering och utveckling av program för databehandling; utveckling av program för databehandling; utveckling av system för datalagring; utveckling, uppdatering och underhåll av programvara och databassystem.