CER Centrum för forskning om ekonomiska relationer Mittuniversitetet

Varumärke tillhör MITTUNIVERSITETET

Ansökningsnummer 201306089
Ansökningsdatum 2013-09-17
Registreringsnummer 516297
Registreringsdatum 2013-12-06
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-12-06
Typ Figurativt

CER Centrum för forskning om ekonomiska relationer Mittuniversitetet

Varor & Tjänster

Klass: