Ansökningsnummer 2016-03676
Ansökningsdatum 2016-05-19
Registreringsnummer 533911
Registreringsdatum 2016-08-19
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-08-19
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion inom området konflikthantering