Ansökningsnummer 200400784
Ansökningsdatum 2004-02-05
Registreringsnummer 368705
Registreringsdatum 2004-10-01
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-10-01
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.