SKANSEN LEJONET

Varumärke tillhör STATENS FASTIGHETSVERK

Ansökningsnummer 201608976
Ansökningsdatum 2016-12-21
Registreringsnummer 551370
Registreringsdatum 2019-06-07
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2029-06-07
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; återförsäljartjänster avseende kontorsmateriel, pappersvaror, vykort, fotografier, påsar, trycksaker, tidningar, tidskrifter, böcker och affischer; återförsäljartjänster av kläder, skor, accessoarer, väskor, paraplyer, smycken och klockor; återförsäljartjänster avseende glas, porslin, keramik, möbler, tavlor, mattor, prydnadsföremål och heminredning; återförsäljartjänster avseende textilier, textila produkter, kuddar, bordsdukar, servetter och sängkläder; återförsäljartjänster avseende husgeråd och handverktyg; återförsäljartjänster avseende optiska databärare; återförsäljartjänster avseende musikinstrument; återförsäljartjänster avseende livsmedel, godsaker och drycker; återförsäljartjänster avseende rengörings- och skönhetsprodukter och toalettartiklar; återförsäljartjänster avseende spel, leksaker och idrottsartiklar; information avseende affärsverksamhet; administration av affärsverksamhet; assistans vid förvaltning av affärsverksamheter; företagsadministration och kontorstjänster; anordnande av utställningar för kommersiellt eller reklamändamål; nämnda tjänster endast i anslutning till försvarsskansen Skansen Lejonet i Göteborg.

Klass: 36

Uthyrning av mark (fast egendom); nämnda tjänster endast i anslutning till försvarsskansen Skansen Lejonet i Göteborg.

Klass: 41

Utbildning/undervisning; anordnande av underhållnings- och kulturevenemang; information avseende underhållning; bokning av underhållning; anordnande av tävlingar (utbildning eller underhållning); nöjes- och underhållningsinformation; spridning av underhållningsmaterial; underhållning, sport- och kulturverksamhet; anordnande av biljettbokning för shower och andra underhållningsevenemang; anordnande av evenemang för underhållningsändamål; anordnande av möten och konferenser; anordnande av kulturevenemang; anordnande av tävlingar; anordnande av underhållning; anordnande av idrottsevenemang, tävlingar och sportturneringar; anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; organisation av tillställningar för kultur-, underhållnings- och idrottsändamål; upplåtande av lokaler för konvent inom undervisning/utbildning; upplåtande av lokaler för konvent inom rekreation; nämnda tjänster endast i anslutning till försvarsskansen Skansen Lejonet i Göteborg.

Klass: 43

Cateringtjänster för utskänkning av mat och dryck; utskänkning av mat och dryck; upplåtande av tillfälligt boende; upplåtande av tillfälliga kontorslokaler; upplåtande av tillfälligt logi; upplåtande av utställningslokaler; upplåtande av lokaler för konvent i samband med mässor och utställningar; upplåtande av konferensanläggningar; upplåtande av kortvarigt boende; nämnda tjänster endast i anslutning till försvarsskansen Skansen Lejonet i Göteborg.