PATER NOSTER

Varumärke tillhör STATENS FASTIGHETSVERK

Ansökningsnummer 200400783
Ansökningsdatum 2004-02-05
Registreringsnummer 371695
Registreringsdatum 2005-04-22
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-04-22
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Företagsledning; företagsadministration.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.