HEMLIGA RUM

Varumärke tillhör STATENS FASTIGHETSVERK

Ansökningsnummer 200800535
Ansökningsdatum 2008-01-21
Registreringsnummer 398487
Registreringsdatum 2008-10-31
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2028-10-31
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

TV-spel, datorspel (program).

Klass: 16

Trycksaker, böcker, tidningar/tidskrifter, fotografier, instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater).

Klass: 28

Spel häri inbegripet traditionella spel och upplevelsespel.

Klass: 35

Annonsering; reklamverksamhet.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; underhållning; TV- och filmverksamhet nämligen tv- och filmproduktion, -visning och underhållning; kulturarrangemang häri inbegripet visningar av kulturfastigheter.