KKV

Varumärke tillhör KONKURRENSVERKET

Ansökningsnummer 200507828
Ansökningsdatum 2005-10-21
Registreringsnummer 378853
Registreringsdatum 2006-02-24
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-02-24
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Magnetiska och optiska databärare innefattande CD-romskivor.

Klass: 16

Tryckta publikationer innefattande böcker och tidningar.

Klass: 42

Juridiska tjänster i form av utredning av, beslut i och handläggning av ärenden; konkurrensrättsliga konsultationer; juridiska informationstjänster.