Ansökningsnummer 201708281
Ansökningsdatum 2017-11-24
Registreringsnummer 546855
Registreringsdatum 2018-08-07
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2028-08-07
Typ Figurativt

GIH

Varor & Tjänster

Klass: 16

Utbildningsböcker; tryckt utbildningsmaterial; tryckta forskningsrapporter; tryckt marknadsföringsmaterial; tryckta seminarieanteckningar; vykort; post- och vykort; affischer; monterade affischer; affischer, annonser; affischer för annonsering.

Klass: 35

Marknadsföring; marknadsföringsinformation; arrangerande och genomförande av mässor och utställningar för reklamändamål; anordnande och genomförande av mässor för kommersiella eller reklamändamål; organisering av evenemang, utställningar, mässor och shower för kommersiella, säljfrämjande verksamhet och reklamändamål; marknadsrapporter och -studier.

Klass: 41

Utbildningar; utbildningsprov; utbildningskurser; utbildningsforskning; utbildningsakademier; utbildningsseminarier; utbildningsexamination; undervisning/utbildning; praktisk utbildning; utbildnings- och undervisningstjänster; tillhandahållande av utbildningskurser; utfärdande av utbildningsintyg; ledning av utbildningskurser; genomförande av utbildningsevenemang; undervisnings- och utbildningsinformation; tillhandahållande av utbildningsinformation; utbildningsexaminationer och prov; utbildningstjänster tillhandahållna av institut för högre utbildning; utbildning relaterad till hälsa; undervisning/utbildning i sport; information avseende undervisning/utbildning; organisering av utbildningsrelaterade aktiviteter; utbildningstjänster tillhandahållna av högskolor; publicering av trycksaker avseende utbildning; undervisning/utbildning avseende fysisk träning; undervisning/utbildning relaterad till hälsa; publicering av utbildnings- och undervisningshandböcker; undervisning/utbildning relaterad till näringslära; tillhandahållande av utbildningskurser avseende kost; anordnande och genomförande av utbildningskurser; tillhandahållande av utbildningskurser på högskolenivå; utformning av utbildningskurser och examinationer; tillhandandahållande av utbildningskurser på doktorandnivå; upplåtande av utbildningstjänster rörande träning; tjänster avseende utbildning, underhållning och sport; tjänster avseende undervisning/utbildning rörande näringslära; träningskurser som avser forskning och utveckling; arrangerande och genomförande av mässor för kulturella- eller utbildningsändamål; professionella träningstjänster; träningskurser; idrottsanläggningar; idrottslägertjänster; idrottsunderhållning; idrottsläger; idrotts- och gymnastikutbildningstjänster; träning av idrottsledare; träning för hälsa och välbefinnande; tillhandahållande av utbildningsinformation avseende hälsa och motion; instruktionskurser rörande hälsa; undervisning i hälsa; bibliotekstjänster; datorbaserade bibliotekstjänster; elektroniska bibliotekstjänster; bibliotek; lånebibliotekstjänster och bibliotekstjänster; bibliotekstjänster för utlåning av böcker; bibliotekstjänster avseende dokument lagrade och hämtade med elektroniska hjälpmedel; anordnande av sammankomster för kulturella ändamål; planering av föreläsningar för utbildningsändamål; arrangerande och genomförande av föreläsningar; produktion av kursmaterial som distribueras vid professionella föreläsningar; anordnande av föreläsningar rörande utbildning; arrangerande av föreläsningar i näringslära; seminarier; anordnande av seminarier; genomförande av seminarier; anordnande av seminarier för utbildningsändamål; arrangerande och ledning av seminarier.

Klass: 42

Forskning; vetenskaplig forskning; vetenskaplig forskning avseende genetik; genomförande av vetenskapliga studier; forskning inom fysisk aktivitet och hälsa; psykologisk forskning; forskning inom idrottspsykologi; forskning inom kultur och lärande; forskning inom prestation och träning; forskning inom fysiologi; forskning inom fysisk aktivitet och hjärnhälsa; forskning inom idrottshistoria; forskning inom idrottspedagogik; forskning inom rörelse, hälsa och miljö; forskning inom rörelselära, biomekanik och motorisk kontroll; forskning inom idrott, fysisk aktivitet och hälsa; forskning inom tillämpad idrottsvetenskap; forskning inom idrottssociologi.