Länkskafferiet

Varumärke tillhör STATENS SKOLVERK

Ansökningsnummer 200804646
Ansökningsdatum 2008-05-14
Registreringsnummer 400969
Registreringsdatum 2009-01-23
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-01-23
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Datasökningar (för tredje man) i databaser; datoriserad databasskötsel; inmatning, bearbetning, kontroll, lagring och /eller framtagning av uppgifter i databaser; sammanställning, inmatning och systematisering av information i databaser; sammanställning och inmatning av information i databaser; systematisering av information i databaser; bearbetning, lagring, framtagning och/eller kontroll av datoriserad information.

Klass: 38

Upplåtande av åtkomst till databaser; telekommunikation; datorstödd överföring av meddelanden och bilder; information avseende telekommunikation; kommunikation via fiberoptiska nätverk; elektronisk anslagstaveltjänster (telekommunikationstjänster); accesstjänster till telekommunikationsnätverk; bredbandskommunikation; kommunikationstjänster för åtkomst till databaser; multimediala meddelandetjänster; tele- och datakommunikation via portal för att nå information; telekommunikationstjänster för åtkomst till databaser; informationstjänster avseende åtkomst till datanätverk/internet; upplåtande av användartillgång till globala datanätverk; upplåtande av åtkomst till elektroniska anslagstavlor; åtkomst till elektroniska meddelande system; åtkomst till MP3 sajter på internet; överföring och sändning av databasinformation via telenät.