Landsbygdsnätverket - samverkan för utveckling 2020

Varumärke tillhör STATENS JORDBRUKSVERK

Ansökningsnummer 201507031
Ansökningsdatum 2015-10-14
Registreringsnummer 529927
Registreringsdatum 2016-02-12
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-02-12
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: