Jordbruksverket

Varumärke tillhör STATENS JORDBRUKSVERK

Ansökningsnummer 200906182
Ansökningsdatum 2009-08-24
Registreringsnummer 407029
Registreringsdatum 2009-10-23
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2029-10-23
Typ Figurativt

Jordbruksverket

Varor & Tjänster

Klass: 16

Trycksaker.

Klass: 31

Levande djur; växter; djurfoder; levande blommor; levande plantor.

Klass: 41

Undervisning/utbildning.

Klass: 42

Veterinära laboratorietjänster.

Klass: 44

Veterinära rådgivande tjänster; veterinära tjänster.