JORDBRUKS VERKET

Varumärke tillhör STATENS JORDBRUKSVERK

Ansökningsnummer 199610476
Ansökningsdatum 1996-11-13
Registreringsnummer 331038
Registreringsdatum 1999-04-23
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-04-23
Typ Figurativt

JORDBRUKS VERKET

Varor & Tjänster

Klass: 16

Trycksaker.

Klass: 31

Levande djur; levande plantor, växter och blommor samt djurfoder.

Klass: 41

Undervisning/utbildning.

Klass: 42

Veterinära och jordbrukstjänster.