greppa näringen

Varumärke tillhör STATENS JORDBRUKSVERK

Ansökningsnummer 201203017
Ansökningsdatum 2012-04-13
Registreringsnummer 507340
Registreringsdatum 2012-09-28
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-09-28
Typ Figurativt

greppa näringen

Varor & Tjänster

Klass: 35

Yrkesrådgivningstjänster (andra än för utbildning och träningsråd); yrkesinformation och rådgivningstjänster (andra än för undervisning och utbildningsråd).

Klass: 41

Anordnande av undervisning/utbildning avseende biologiska ämnen; anordnande av utbildningsseminarier; anordnande av utbildningskurser; anordnande av konferenser för utbildningsändamål; anordnande av undervisning/utbildning avseende ekologiska ämnen; anordnande av presentationer för utbildningsändamål; anordnande av utbildning; informationstjänster relaterade till utbildning; handledning/instruktion och utbildning/undervisning; anordnande av yrkesinriktade studiecirklar och utbildningskurser; demonstrationer i utbildningssyfte; anordnande och ledning av studiecirklar (utbildning); datorbaserad utbildning; information rörande undervisning/utbildning; datorstödd utbildning/instruktion; förvaltning av utbildningstjänster; information avseende utbildning; information avseende undervisning/utbildning; information om undervisning/utbildning; genomförande av utbildningar; information (om undervisning/utbildning); anordnande av utbildningskonferenser; information (utbildnings-); information (undervisning/utbildning); ledning av utbildningkurser; produktion av utbildningsfilmer; organisering av utbildningsrelaterade aktiviteter; ledning av utbildningskonferenser; planering av föreläsningar för utbildningsändamål; praktisk utbildning; produktion av filmer för utbildningsändamål; ledning av utbildningskurser i vetenskap; publicering av utbildningsmanualer; publicering av utbildningstexter; underhållnings-, instruktions- och utbildningstjänster; publicering av tryckt utbildningsmaterial; publikation av undervisningmaterial för utbildning; publicering av utbildningsmaterial; undervisning/utbildning; undervisning och utbildning; undervisning- och utbildningsinformation; tjänster avseende undervisning/utbildning av personal; publicering av trycksaker avseende utbildning; spridning av utbildningsmaterial; undervisning/utbildning av vuxna avseende miljöfrågor; undervisnings-/utbildningsinformation; upplåtande av utbildningsinformation; utbildning för vuxna; utbildningstjänster; utbildning/undervisning; utbildningskurser; utbildningstjänster avseende trädgårdsodlingsbranschen; utbildningstjänster för företag; utbildningstjänster avseende jordbruksnäringen; utbildningstjänster avseende bevarande av naturen; utbildningstjänster rörande vattenföroreningar; utbildningstjänster rörande vattenhantering; utbildningstjänster rörande vattensäkerhet; utbildningstjänster rörande vatten.

Klass: 42

Informationstjänster avseende säkerheten för gödningsämnen som används i jordbruk.

Klass: 44

Jordbrukstjänster relaterade till miljöskydd; informationstjänster avseende nyttjande av gödningsämnen som används i jordbruk; luft- och ytledes spridning av gödningsämnen och andra jordbrukskemikalier; informationstjänster avseende nyttjande av gödsel som används i jordbruk; konsultation avseende jordbruk; jordbrukstjänster; jordbruksrådgivningstjänster; jordbrukskonsultationer; rådgivning avseende odling inom jordbruk; informationstjänster avseende nyttjande av kemikalier som används i jordbruk; jordbruksinformationstjänster; tjänster inom området för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; tjänster kopplade till jordbruk.