Ansökningsnummer 200903388
Ansökningsdatum 2009-04-29
Registreringsnummer 404868
Registreringsdatum 2009-07-03
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2029-07-03
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 3

Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, -kräm och -pastor.

Klass: 5

Farmaceutiska och veterinära preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål, dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, hälsovårdspreparat, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel; hälsokosttillskott för personer med speciella dietiska behov; hälsokosttillskott gjorda huvudsakligen av mineraler; hälsokost för medicinskt bruk; hälsokost i form av naturläkemedel; hälsokosttillskott gjorda huvudsakligen av vitaminer; kosttillskott i form av vitaminer och mineraler.

Klass: 7

Maskiner och maskinverktyg; jordbruksredskap (andra än handredskap); äggkläckningsmaskiner.

Klass: 8

Handdrivna verktyg och handredskap; rakhyvlar, elektriska rakapparater och hårklippningsmaskiner för personligt bruk.

Klass: 9

Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument; apparater och instrument, vägning, mätning, signalering, apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara skivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar och datorer; dispenseringsapparater; doseringsapparater; automatiska doseringsapparater.

Klass: 10

Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument; konstgjorda lemmar, ögon och tänder; ortopediska artiklar, suturmaterial.

Klass: 11

Apparater för belysning, uppvärmning, sängvärmare, varmvattenflaskor och värmekrus.

Klass: 21

Redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd; kammar och tvättsvampar; borstar; borstmakerimaterial; artiklar för rengöringsändamål; elektriska tandborstar, elektriska kammar, stålull; obearbetat eller delvis bearbetat glas; varor av glas, porslin och keramik.

Klass: 24

Vävnader, textila produkter och sängkläder.

Klass: 28

Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar.

Klass: 29

Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, frysta, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor, fetter; kosttillskott i form av proteiner; icke medicinska dietiska livsmedel.

Klass: 30

Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass, honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor.

Klass: 31

Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter samt spannmål; färska frukter och grönsaker; fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor; djurfoder; malt, alger som livsmedel för människor och djur; kosttillskott i form av proteiner avsedda för djur; icke medicinska dietiska djurforder för djur.

Klass: 32

Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat för framställning av dryck.

Klass: 33

Alkoholhaltiga drycker (ej öl).

Klass: 34

Tobak; artiklar för rökare; tändstickor, tobaksersättningar.

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; återförsäljningstjänster avseende hudvårdspreparat, blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt, rengörings-, poler-, skur- och slipmedel, tvål, parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat, tandpulver, -kräm och -pastor, farmaceutiska och veterinära preparat, hygieniska preparat för medicinska ändamål, dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, hälsovårdspreparat, spädbarnsmat, plåster, förbandsmaterial, tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor, desinfektionsmedel, preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra, preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel, hälsokosttillskott för personer med speciella dietiska behov, hälsokost, hälsokosttillskott och kosttillskott, maskiner och maskinverktyg, jordbruksredskap (andra än handredskap), äggkläckningsmaskiner, handdrivna verktyg och handredskap, rakhyvlar, elektriska rakapparater och hårklippningsmaskiner för personligt bruk, vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument, apparater och instrument, vägning, mätning, signalering, apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder, magnetiska databärare, inspelningsbara skivor, försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater, kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer, dispenseringsapparater, doseringsapparater, automatiska doseringsapparater, kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument, konstgjorda lemmar, ögon och tänder; ortopediska artiklar, suturmaterial, apparater för belysning, uppvärmning, sängvärmare, varmvattenflaskor och värmekrus, redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd, kammar och tvättsvampar, borstar, borstmakerimaterial, artiklar för rengöringsändamål, elektriska tandborstar, elektriska kammar, stålull, obearbetat eller delvis bearbetat glas, varor av glas, porslin och keramik, vävnader, textila produkter och sängkläder, spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, kött, fisk, fjäderfä och vilt, köttextrakt, konserverade, frysta, torkade och tillagade frukter och grönsaker, geléer, sylter, fruktkompotter, ägg, mjölk och mjölkprodukter, ätliga oljor, fetter, kosttillskott och dietiska livsmedel, kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning, mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass, honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap, vinäger, såser (smaktillsatser), kryddor, jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter samt spannmål, färska frukter och grönsaker, fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor; djurfoder; malt, tobaksersättningar, öl, mineral-och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker, fruktdrycker och -juicer, safter och andra koncentrat för framställning av dryck, alkoholhaltiga drycker, tobak, artiklar för rökare, tändstickor, utbildning för tredje man, anordnande av handledning/instruktion för tredje man, underhållning för tredje man, sport- och idrottsaktiviteter för tredje man, kulturverksamhet för tredje man, medicinska tjänster för tredje man, veterinära tjänster för tredje man, hygienisk vård för tredje man, hälsovård för tredje man, konsultationstjänster relaterade till hälsovård och skönhetsvård för människor och djur för tredje man, medicinska tjänster för tredje man, veterinära tjänster för tredje man.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

Klass: 44

Medicinska tjänster; veterinära tjänster; hygienisk vård, hälsovård, konsultationstjänster relaterade till hälsovård och skönhetsvård för människor och djur.