Ansökningsnummer 199005768
Ansökningsdatum 1990-06-18
Registreringsnummer 220284
Registreringsdatum 1990-12-21
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2030-12-21
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 1

SAMTLIGA VAROR

Klass: 2

SAMTLIGA VAROR

Klass: 3

SAMTLIGA VAROR

Klass: 4

SAMTLIGA VAROR

Klass: 5

SAMTLIGA VAROR

Klass: 6

SAMTLIGA VAROR

Klass: 7

SAMTLIGA VAROR

Klass: 8

SAMTLIGA VAROR

Klass: 9

SAMTLIGA VAROR

Klass: 10

SAMTLIGA VAROR

Klass: 11

SAMTLIGA VAROR

Klass: 12

SAMTLIGA VAROR

Klass: 13

SAMTLIGA VAROR

Klass: 14

SAMTLIGA VAROR

Klass: 15

SAMTLIGA VAROR

Klass: 16

SAMTLIGA VAROR

Klass: 17

SAMTLIGA VAROR

Klass: 18

SAMTLIGA VAROR

Klass: 19

SAMTLIGA VAROR

Klass: 20

SAMTLIGA VAROR

Klass: 21

SAMTLIGA VAROR

Klass: 22

SAMTLIGA VAROR

Klass: 23

SAMTLIGA VAROR

Klass: 24

SAMTLIGA VAROR

Klass: 25

SAMTLIGA VAROR

Klass: 26

SAMTLIGA VAROR

Klass: 27

SAMTLIGA VAROR

Klass: 28

SAMTLIGA VAROR

Klass: 29

SAMTLIGA VAROR

Klass: 30

SAMTLIGA VAROR

Klass: 31

SAMTLIGA VAROR

Klass: 32

SAMTLIGA VAROR

Klass: 33

SAMTLIGA VAROR

Klass: 34

SAMTLIGA VAROR

Klass: 35

SAMTLIGA TJÄNSTER

Klass: 36

SAMTLIGA TJÄNSTER

Klass: 3

SAMTLIGA TJÄNSTER