Läkemedelsfakta LÄKEMEDELSVERKET MEDICAL PRODUCTS AGENCY

Varumärke tillhör LÄKEMEDELSVERKET

Ansökningsnummer 201000777
Ansökningsdatum 2010-02-01
Registreringsnummer 410363
Registreringsdatum 2010-04-09
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-04-09
Typ Figurativt

Läkemedelsfakta LÄKEMEDELSVERKET MEDICAL PRODUCTS AGENCY

Varor & Tjänster

Klass: 9

Böcker lagrade på band; böcker lagrade på disketter; talböcker; memo-böcker [elektroniska]; ljudböcker.

Klass: 16

Böcker; handböcker (manualer).

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; publicering av elektroniska böcker och tidskrifter on-line.

Klass: 42

Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvara och mjukvara.

Klass: 44

Medicinska tjänster; veterinära tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsvård.

Klass: 45

Juridiska tjänster; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov.