Visa allt om KUSTBEVAKNINGEN

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 13 295 12 088 21 948
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 19 26 24
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB) (Statlig enhet) 9 940 608 11 228
TRANSPORTSTYRELSEN (Statlig enhet) 1 000 1 000 514
KUSTBEVAKNINGEN (Statlig enhet) 867 239 1
SVENSKA INSTITUTET (Statlig enhet) 490 360 5
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN (Statlig enhet) 269 83 115
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Kommunala kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets kommunala kunder (7 st)

Landstingskunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets landstingskunder (7 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (28 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 417 925 427 721 398 841
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 1 796 2 102 2 011
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 1 623 1 928 1 833
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 173 174 178
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 287 298 305
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Fartyg & Båtar, Reparation 50 124 26 Ö-Varvet Aktiebolag
(14 845)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 48 146 3 STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK
(43 176)
Datakonsultverksamhet 42 042 21 Atea Sverige AB
(14 915)
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 32 277 31 Galliaden AB
(9 487)
Petroleumraffinering 24 212 1 Preem Aktiebolag
(24 212)
Kreditgivning, övrig 20 864 6 Diners Club Nordic AB
(17 645)
Bränsle, Mineraler & Industrikem. Partihandel 13 624 13 Air BP Sweden Aktiebolag
(10 824)
Totalförsvaret 11 231 3 MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB)
(10 218)
Elektronikindustri 10 348 8 ABB AB
(8 500)
Båt & Fartyg, tillverkning 9 749 11 N. Sundin Dockstavarvet Aktiebolag
(8 731)
Båtar, Butikshandel 7 803 24 Frodé Marina AB
(6 519)
Teknisk Provning & Analys 6 470 17 SSPA Sweden AB
(5 092)
Hotell & Restaurang 5 856 123 Scandic Hotels Aktiebolag
(711)
Hamngodshantering 5 814 9 Lysekils Hamn AB
(2 030)
Universitets- & Högskoleutbildning 5 623 8 Chalmers Professional Education AB
(4 780)
Sjötransport, stödtjänster 5 148 9 SJÖFARTSVERKET
(2 684)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 4 854 40 Bilia Personbilar AB
(1 167)
VVS-varor, Partihandel 4 468 4 Ahlsell Sverige AB
(4 455)
Telekommunikation, Trådbunden 4 217 10 Tele2 Business AB
(2 554)
Lufttransporter, stödtjänster 4 179 10 Stockholm Skavsta Flygplats AB
(3 326)
El-VVS & Bygginstallationer 4 087 73 Certego AB
(1 922)
Callcenterverksamhet 3 743 3 E.ON Kundsupport Sverige AB
(3 417)
Mät- & Precisionsinstrument, Partihandel 3 478 11 Furuno Sverige Aktiebolag
(2 305)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 3 439 47 Swed Motor Aktiebolag
(674)
Sociala insatser 3 106 11 KARLSKRONA KOMMUN
(1 151)
Rengöring & Lokalvård 2 754 22 Förenade Service i Sverige AB
(816)
Personaluthyrning 2 669 3 Manpower Aktiebolag
(2 629)
Öppen Hälso- & Sjukvård 2 592 6 AB Previa
(2 573)
Maskiner, tillverkning 2 525 22 Cargotec Sweden Aktiebolag
(1 748)
Verksamheter som utövas av huvudkontor 2 525 2 Pulsen AB
(2 522)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 2 480 7 TRANSPORTSTYRELSEN
(910)
Sport- & Fritidsartiklar, Butikshandel 2 171 9 Dykmagasinet, Larsson & Westerberg AB
(1 922)
Teleprodukter, Partihandel 2 116 8 Celab Communications Aktiebolag
(1 577)
Telekommunikation, Trådlös 2 047 2 Telenor Sverige Aktiebolag
(1 812)
Databehandling & Hosting 1 982 7 SpecTec AB
(1 651)
Metallindustri 1 905 23 Walleverken Teknik AB
(906)
Sportverksamhet, övrig 1 820 6 ORS i Sverige AB
(1 808)
Polisverksamhet 1 783 1 POLISMYNDIGHETEN
(1 783)
Dataprogrammering 1 758 15 Hewlett-Packard, Sverige, Aktiebolag
(1 362)
Teknisk konsult inom Elteknik 1 692 7 Lars Stahre Elektronik Aktiebolag
(997)
Transportmedelsindustri 1 653 9 Nordic Vehicle Conversion AB
(988)
Konsultverksamhet avseende företags org. 1 525 29 Ima Gine Kommunikation AB
(330)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 1 503 15 Staples Connect Sweden AB
(885)
Brand- & Räddningsverksamhet 1 260 5 KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN Ö BLEKINGE
(420)
Sluten Sjukvård 1 193 10 GOTLANDS KOMMUN
(1 162)
Icke-farligt avfall 1 159 12 Ragn-Sells Aktiebolag
(597)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 1 112 8 Staples Sweden AB
(953)
Uthyrning & Leasing av Personbilar & lätta Motorfordon 1 094 21 Sweden Rent A Car AB
(354)
Eldistribution 1 089 10 Oskarshamn Energi Nät Aktiebolag
(444)
Motorfordon, reparation & underhåll 1 060 71 AM Hydraulteknik AB
(97)
Säkerhetssystemtjänster 932 8 Securitas Direct Sverige AB
(594)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 918 3 Kinnarps AB
(901)
Naturvetenskaplig och Teknisk F&U 911 3 RISE SICS AB
(760)
Konferensanläggningar 899 10 PTKS UTBILDNINGSSTIFTELSE
(519)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 882 5 SWECO Management AB
(467)
Tvätteriverksamhet 856 18 Berendsen Textil Service AB
(340)
Kläder & Skor, Partihandel 785 6 Taiga Aktiebolag
(679)
Transport stödtjänster, övriga 780 10 DHL Freight (Sweden) AB
(344)
Tillverkning, övrig 774 5 Interspiro Aktiebolag
(682)
Vård & Omsorg med Boende 742 8 HUDIKSVALLS KOMMUN
(415)
Post- & Kurirverksamhet 736 2 PostNord Sverige AB
(732)
Insatsvaror övriga, Partihandel 729 9 Papyrus Supplies AB
(443)
Fritids-& Nöjesverksamhet, övrig 710 8 Mikael Frodé Aktiebolag
(609)
Personalutbildning 696 8 THE WORLD MARITIME UNIVERSITY
(191)
Restaurangverksamhet 659 54 Restaurang Skeppsgossen AB
(99)
Revision 643 2 Ernst & Young Aktiebolag
(608)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 617 15 Eniro Sverige AB
(195)
Marknads- & Opinionsundersökning 605 3 Kerstin Ahne Market Research Aktiebolag
(339)
Vägtransport, Godstrafik 592 18 Torgersson Transport AB
(319)
Värme & Kyla 523 6 Affärsverken Karlskrona Aktiebolag
(346)
Säkerhetsverksamhet 511 2 Securitas Sverige Aktiebolag
(470)
Telekommunikationsutrustning, Butikshandel 509 6 BKE TeleCom Aktiebolag
(461)
Skadeförsäkring 499 1 Folksam ömsesidig sakförsäkring
(499)
Datordrifttjänster 494 1 Fujitsu Sweden AB
(494)
Militärt försvar 449 1 FÖRSVARSMAKTEN
(449)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel 438 5 Midcon Aktiebolag
(223)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 429 7 Karnov Group Sweden AB
(176)
Maskiner, reparation 427 11 Maskin & Marinteknik på Gotland AB
(190)
Detaljhandel, övrig 424 9 Selecta AB
(285)
Teknisk konsult inom Industriteknik 407 10 Tratech Marine AB
(226)
Postorder- & Internethandel 399 13 Dustin Sverige AB
(266)
Tryckning av Böcker & Övrigt 392 18 PostNord Strålfors AB
(83)
Havs- & Sjöfart, Passagerartrafik 390 6 Örnsköldsviks Hamn och Logistik AB
(303)
Elektronikkomponenter, Partihandel 379 7 Rittal Scandinavian Aktiebolag
(278)
Landtransport, stödtjänster 367 13 Q-Park AB
(272)
Byggverksamhet 366 3 MVB Syd AB
(293)
Elhandel 361 4 GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB
(146)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 347 2 ARBETSGIVARVERKET
(330)
Maskiner, Industriell utrustning, Partihandel 331 4 Buffers Marine AB
(196)
Kontorsmöbler, Partihandel 328 7 Sonesson Inredningar AB
(100)
Förskoleutbildning 308 1 MALMÖ KOMMUN
(308)
Drivning 308 1 Härnö Skog AB
(308)
Textilier, Partihandel 307 4 Oscar Wigén Försäljning AB
(185)
Kontors- & Butiksinred, tillverkning 299 1 Tunnplåt i Gävle Aktiebolag
(299)
Industrigasframställning 294 2 AGA Gas Aktiebolag
(273)
Jord- & Skogsbruk, administration av program 293 1 HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN
(293)
Yrkesförarutbildning 292 2 Svenska Navigationsgruppen AB
(275)
Personalmatsalar 291 2 Fazer Food Services AB
(258)
Metallvaror, reparation 285 2 Norrkust Marina Varvs Aktiebolag
(274)
Plastvaror, tillverkning 279 1 Aktiebolaget Tergo
(279)
Uthyrning & Leasing övrigt 277 5 Cramo Adapteo AB
(136)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 276 3 MER i Textil & Reklam Östersund Aktiebolag
(215)
Skatteförvaltning & Indrivning 275 2 KRONOFOGDEMYNDIGHETEN
(268)
Kongresser & Mässor 266 8 Cajam AB
(110)
Trafikskoleverksamhet 257 10 Grönlunds Yrkesutbildningar AB
(106)
Källsorterat material 249 6 Stena Recycling AB
(162)
Utvinning, stödtjänster 247 1 LAMOR CORPORATION AB
(247)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 245 4 SVERIGES METEOROLOGISKA O HYDROLOGISKA INSTITUT
(200)
Utgivning av annan programvara 236 8 Adstate AB
(115)
Drivmedel, Detaljhandel 225 14 Andersson & Ljung AB
(97)
Livsmedelshandel 208 23 Lyckeby Stormarknad AB
(34)
Flyttjänster 198 3 Alfa Quality Moving Aktiebolag
(108)
Teknisk konsultverksamhet, övrig 196 3 MariTerm AB
(132)
Takarbeten 195 2 Kolberga Plåtslageri AB
(143)
Medicinsk utrustning & Apoteksvaror, Partihandel 194 6 LAERDAL MEDICAL AS
(150)
Gruv-, Bygg- & Anläggningsmaskiner, Partihandel 194 3 Ingenjörsfirma Curt Nyberg Aktiebolag
(97)
Utbildning, övrig 183 10 AQUADELI
(43)
Industriförnödenheter, Partihandel 183 4 CERTEX Svenska AB
(100)
Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik 181 2 SWECO Environment AB
(169)
Uthyrning & Leasing av Fritids- & Sportutrustning 177 1 Rederi Aktiebolaget Nordvik
(177)
Kläder & Textilier, tillverkning 173 13 LEYKAMM, BEATRIX UTA
(45)
Järnvägstransport- Passagerartrafik 166 2 A-Train Aktiebolag
(101)
Uthyrning & Leasing av Fartyg & Båtar 164 2 Sjösportskolan Swedish Maritime Academy AB
(155)
Motorfordon, reservdelar & tillbehör 164 19 Svenska Fleet Tec AB
(33)
Virke & Byggmaterial, Partihandel 154 6 Axioma trading Handelsbolag
(87)
Kemiska produkter, Partihandel 147 4 Brenntag Nordic Aktiebolag
(111)
Hemelektronik, tillverkning 143 1 3M Svenska Aktiebolag
(143)
Sport- & Fritidsutbildning 143 3 ORS Ocean Rescue Systems
(127)
Hälso- & Sjukvård, övriga 142 5 Aleris Diagnostik AB
(133)
Finansiell leasing 135 1 Telia Finance Aktiebolag
(135)
Apotekshandel 130 2 Apoteket AB
(125)
Utrikesförvaltning 129 2 SIDA
(121)
Intressebev. Arbetstagarorg. 127 1 PREVENT-ARBETSMILJÖ I SAMV SV NÄRINGSLIV,LO&PTK
(127)
IT- & Datatjänster, övriga 127 2 MyNetwork AB
(114)
Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner 120 1 Elfa Distrelec AB
(120)
Blandat jordbruk 120 1 Årsta Farming & Construction AB
(120)
Finansiella stödtjänster, övriga 111 1 Ikano Bank AB (publ)
(111)
Grundskoleutbildning 111 5 NYKÖPINGS KOMMUN
(56)
Tandläkare 109 11 Praktikertjänst Aktiebolag
(77)
Uthyrning & Leasing av Bygg- & Anläggningsmaskiner 103 5 Munkedals Krantjänst AB
(67)
Utgivning av tidskrifter 101 14 IDG International Data Group Aktiebolag
(34)
Uthyrning av Bygg- & Anläggningsmaskiner med förare 98 4 MaserFrakt Anläggning Aktiebolag
(54)
Sport- & Fritidsartiklar, Partihandel 95 10 C2 Vertical Safety AB
(32)
Järnhandelsvaror, Partihandel 94 9 Battsam i Karlskrona Aktiebolag
(42)
Bageri- & Mjölprodukter 92 10 Gylles Konditori Aktiebolag
(49)
Telekommunikation, Satellit 87 1 Telemar Scandinavia AB
(87)
Byggnadsmetallvaror, tillverkning 86 3 Limeco i Uddevalla Aktiebolag
(81)
Översättning & Tolkning 84 3 Semantix Tolkjouren AB
(64)
Bokutgivning 82 5 Brandskyddsföreningens Service AB
(39)
Motorcyklar, Handel, service & tillbehör 82 4 Crossfix AB
(51)
Fotografiska & Optiska produkter, Partihandel 81 2 Kalmar Mediespecialist AB
(80)
Kommunikationsutrustning, tillverkning 79 2 Consilium Marine & Safety Aktiebolag
(63)
Lastbilar, Bussar & Specialfordon, Handel 79 3 Visby Tunga Fordon AB
(58)
Turist- & Bokningsservice 78 5 Turistcenter i Småland AB
(32)
Butikshandel, övrig 77 7 SPORTEC Aktiebolag
(26)
Ljud & Bild, Butikshandel 75 8 Elgiganten Aktiebolag
(39)
Fastighetsförmedling 71 1 BROSTRÖM, SOFIE ANITA
(71)
Icke spec. handel med livsmedel, Partihandel 71 2 Menigo Foodservice AB
(64)
Specialsortiment 69 3 Monomak AB
(61)
Sportklubbars & Idrottsför. verksamhet 68 13 JÄMJÖ SPORTSKYTTEKLUBB
(32)
Elapparatur, Reparation 68 2 Backup Engineering Sweden AB
(67)
Optiker, Butikshandel 64 9 Synoptik Sweden Aktiebolag
(46)
Medicin- & Dentalinstrumenttillverkning 64 1 Aktiebolaget Germa
(64)
Fastighetsförvaltning på uppdrag 62 1 Gotlands Energikonsult Aktiebolag
(62)
Emballage, Partihandel 60 7 Ko-Lars Aktiebolag
(21)
Dagstidningsutgivning 59 6 Stampen Lokala Medier Aktiebolag
(23)
Taxi 59 3 Ideella föreningen Malmö-Sturup Taxi med firma Malmö-Sturup Taxi
(58)
Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare 59 2 Fairwater Marine AB
(55)
Kroppsvård 59 1 Medikus SIHP AB
(59)
Intressorganisationer, övriga 58 10 HISINGEN GÖTEBORG JAKTVÅRDSKRETS
(17)
Industri- & Produktdesignverksamhet 56 3 SnigelDesign AB
(38)
Telekommunikation, övrig 56 2 Eltel Networks Infranet AB
(39)
Varuhus- & Stormarknadshandel 56 4 City Gross Sverige AB
(24)
Belysningsarmaturtillverkning 55 3 Glamox AB
(43)
Monetär finansförmedling, övrig 54 2 Nordea Bank AB
(47)
Klockor, Butikshandel 54 2 AB Nymans Ur 1851
(53)
Konsumenttjänster, övriga 53 2 Sunstream Boatlifts Nordic AB
(38)
Anläggningsarbeten 52 6 Anton Edholm AB
(19)
Inredningstextilier, Butikshandel 50 3 JYSK AB
(24)
Böcker, Butikshandel 47 3 Jure Aktiebolag
(38)
Glas & Porslin, Butikshandel 47 6 Cervera AB
(19)
Avfallshantering & Återvinning 47 7 Regional avfallsanläggning i mellersta Bohus- län Aktiebolag (RAMBO)
(15)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 46 7 Creditsafe i Sverige AB
(24)
Förlagsverksamhet, övrig 45 1 Perma Press Aktiebolag
(45)
Fotoutrustning, Butikshandel 43 5 Gunnar Olssons Foto Aktiebolag
(30)
Skogsförvaltning 42 1 FURMAN, BENGT HÅKAN
(42)
Partihandel, övrig 41 5 Equipnor AB
(19)
Specialistläkare på sjukhus 41 1 VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING
(41)
Uthyrning & Leasing av andra Hushållsartiklar & Varor för Personligt bruk 39 3 Stockholms Bordsuthyrning Aktiebolag
(21)
Avloppsrening 39 2 Västervik Miljö och Energi AB
(28)
Pappers- & Pappersvarutillverkning 38 2 DS Smith Packaging Sweden AB
(31)
Textilier, Kläder & Skodon, Partihandel 38 2 Mer Sport Agenturer i Ronneby Aktiebolag
(24)
Bröd & Konditori, Butikshandel 35 4 Kakbageriet i Karlskrona AB
(29)
Hushållsapparater, Hem & Trädgård, reparation 34 3 Svensk Storköksservice AB
(31)
Elektriska Hushållsmaskiner, Butikshandel 31 5 Luddwes Hushållscenter Kommanditbolag
(25)
Museiverksamhet 30 7 STATENS MARITIMA MUSEER
(14)
Artistisk verksamhet 29 2 Stagemedia AB
(25)
Ljudinspelning & fonogramutgivning 28 1 Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim) u.p.a.
(28)
Glasmästeriarbeten 28 4 Kungstens Glasmästeri AB
(16)
Luftfartyg & Rymdfarkoster, Reparation 24 1 LEA Maint AB
(24)
Infrastrukturprogram 24 1 TRAFIKVERKET
(24)
Mineralutvinning, övrig 23 1 Nyköpings Gravvårdsservice AB
(23)
Järn- & VVS- varor, Butikshandel 23 7 Proffsmagasinet Svenska AB
(18)
Fastighetsrelaterade stödtjänster 23 1 ALL CREW Handelsbolag
(23)
Elartiklar, Partihandel 23 3 Malux Sweden AB
(20)
Advokatbyråer 22 1 Bonde Barzey Advokatbyrå AB
(22)
Cyklar, Butikshandel 21 2 Cykelhuset, Högsbo Elektrosport Aktiebolag
(19)
Campingplatsverksamhet 20 2 Grisslehamns Marina & Camping Aktiebolag
(11)
Datorer & Kringutrustning, tillverkning 18 1 Research Electronics Leksand Aktiebolag
(18)
Litterärt & Konstnärligt skapande 17 2 Altinget AB
(13)
Samhällsvet. & Humanistisk F&U 17 2 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET
(17)
Möbler, Mattor & Belysning, Partihandel 17 1 Handshake Sweden AB
(17)
Elektriska Komponenter & Kretskort, tillverkning 15 2 Cardionics Service AB
(15)
Blommor & Växter, Butikshandel 15 10 Lindohfs Blomsterhandel Eftr. Ulrika Bard
(7)
Möbler övriga, tillverkning 15 1 Firma Fröbergs Tapetserarverkstad
(15)
Elektronisk & Optisk utrustning, reparation 13 1 Exova Metech AB
(13)
Folkhögskoleutbildning 12 1 MEDLEFORS FOLKHÖGSKOLA
(12)
Skötsel & Underhåll av Grönytor 12 1 Trädgård & Design Exklusiv Ronneby AB
(12)
Datorer, Program, Data-& TV-spel, Butikshandel 12 5 Kjell & Co Elektronik AB
(5)
Ljud, Bild & Videoutrustning, Partihandel 12 2 AV Syd Aktiebolag
(10)
Måleriarbeten 12 2 AB Sture Larssons Måleri
(10)
Intressebev. Branschorg. 11 3 Sveriges Affärsreseförening Aktiebolag
(9)
Specialistläkare ej på sjukhus 11 1 Nya Ögon Sverige AB
(11)
Catering 10 1 Australiska Festservicen AB
(10)
Vapen & Ammunition, tillverkning 10 1 COMTRI Aktiebolag
(10)
Primärvårdsmottagning 10 2 Capio Närsjukvård AB
(9)
Fisk, Skalddjur & andra livsmedel, Partihandel 10 1 Keges Fastigheter AB
(10)
Motorbanor 10 2 Race House Malmö AB
(6)
Husvagnar, Husbilar & Släp, Handel 10 4 TrailerPoint Blekinge AB
(5)
Linjebussverksamhet 9 2 Trossö Buss AB
(5)
Stats- & Kommunledning, Lagstiftning & Planering 8 2 LÄNSSTYRELSEN I HALLANDS LÄN
(6)
Saltvattensfiske 8 2 Tallona Aktiebolag
(5)
Företagstjänster, övriga 8 1 LM TIETOPALVELUT OY
(8)
Smyckestillverkning 8 1 Svenska Medalj AB
(8)
Skor, Butikshandel 8 1 Aktiebolaget Stööks Skoaffär
(8)
Glas, Porslin & Rengöringsmedel, Partihandel 7 3 BM Strömbergs Handelsdepå AB
(4)
Hushålls- & Personartiklar, reparation, övriga 7 1 NYLUNDS LÅS OCH SKOMAKERI Aktiebolag
(7)
Virke & Byggvaror, Butikshandel 7 4 Byggman Gotland AB
(4)
Farligt avfall 6 1 Nemax Miljöhantering Aktiebolag
(6)
Kaffe, Te, Kakao & Kryddor, Partihandel 6 1 Nestlé Sverige Aktiebolag
(6)
Kläder, Butikshandel 6 3 PROMERA YRKESKLÄDER AB
(3)
Idrottsplatser & Sportanläggningar 6 3 Medley AB
(4)
Elgenerering 6 1 Forsmarks Kraftgrupp Aktiebolag
(6)
Tvål, Såpa & Tvättmedel, tillverkning 5 2 Thord Ohlssons Kemiska Produkter Aktiebolag
(4)
Skogsskötsel 5 1 CARLSSON, MAGNUS
(5)
Golfbanor 5 2 Brastads Golfcenter AB
(5)
Fondanknuten livförsäkring 5 1 Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)
(5)
Belysningsartiklar, Butikshandel 5 1 Nilssons Elektriska i Hudiksvall Aktiebolag
(5)
Torg- & Marknadshandel 5 1 JJ's Seafood AB
(5)
Elapparatur övrig, tillverkning 5 1 Kockum Sonics Aktiebolag
(5)
Verktygsmaskiner, Partihandel 4 2 Collett Svetsmaskinservice Aktiebolag
(3)
Lufttransport, Passagerartrafik 4 1 Nova Airlines AB
(4)
Gummivaror, tillverkning 4 2 G. Niklassons Gummi- o Mekaniska Verkstads Aktiebolag
(2)
Läkemedel, tillverkning 4 1 Dahl Medical AB
(4)
Madrasser, tillverkning 3 1 KungSängen Produktion AB
(3)
Uthyrning av Videokassetter & Dvd-skivor 3 1 Åkes Video Aktiebolag
(3)
Musik-, Dans- & Kulturell utbildning 3 1 HÖRJEL, ANNA
(3)
Vatten & Avlopp 3 1 Vaxholmsvatten Aktiebolag
(3)
Konfektyr, Butikshandel 3 1 Allt i Godis i Kungsten
(3)
Landtransport av passagerare, övrig 3 1 Sundbergs Förvaltning i Östhammar AB
(3)
Rivning av hus & byggnader 3 1 Tullab Aktiebolag
(3)
Sportartikelstillverkning 2 1 Recon Vildmark Aktiebolag
(2)
Djurfoderframställning 2 1 Kalmar Lantmän Ekonomisk förening
(2)
Hushållsapparater & Elartiklar, Partihandel 2 1 Bona Partner AB
(2)
TV-program planering 2 1 Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
(2)
Datorer & Kringutrustning, reparation 2 1 Midcon Kalmar AB
(2)
Magasinering & Varulagring 2 1 Axstores AB
(2)
Trävaror, tillverkning 2 2 Isaks Ädelträ Aktiebolag
(1)
Livsmedel övriga, Butikshandel 2 1 Smedjegatans Delikatess i Karlskrona AB
(2)
Porträttfotoverksamhet 1 2 Bildvision i Visby Aktiebolag
(1)
Reklamfotoverksamhet 1 1 Broach
(1)
Researrangemang 1 1 Meetagain Konferens AB
(1)
Plastvarutillverkning, övrig 1 2 SignMax AB
(1)
Intressebev. Yrkesorg. 1 1 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN ( SNPF )
(1)
Grafisk Designverksamhet 1 1 One Digitaltryck i Karlstad AB
(1)
Köttprodukter 1 1 Charkett Aktiebolag
(1)
Finansförmedling, övrig 1 1 Klarna Bank AB
(1)
Sågning, Hyvling & Impregnering 1 1 Vindö Byggvaror Aktiebolag
(1)
Metaller & Metallmalmer, Partihandel 1 1 Göteborgs Handelsstål Aktiebolag
(1)
Livsmedelsframställning 1 1 Puttes Smörgåsbar AB
(1)
Motorer & Turbiner, tillverkning 1 1 Boatmanager Drevia AB
(1)
Skatterådgivning 1 1 Tholin & Larsson-Gruppen Aktiebolag
(1)
Färg & Lack, Butikshandel 0 1 Nordsjö Butiker AB
(0)
Kontorsmaskiner, tillverkning 0 1 Aktiebolaget Tabula
(0)
Kontorstjänster 0 1 Kopieringsbyrån Forhaug & Co AB
(0)
Spel & Leksaker, Butikshandel 0 1 Leksakshuset i Karlskrona AB
(0)
Hälso- & Sjukvård, administration 0 1 SOCIALSTYRELSEN
(0)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...