MILJÖKLASSAD BYGGNAD

Varumärke tillhör BOVERKET

Ansökningsnummer 200900441
Ansökningsdatum 2009-01-22
Registreringsnummer 402860
Registreringsdatum 2009-04-03
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-04-03
Typ Figurativt

MILJÖKLASSAD BYGGNAD

Varor & Tjänster

Klass: 16

Handböcker (manualer).

Klass: 42

Besiktnings- och inspektionstjänster.