BOVERKET

Varumärke tillhör BOVERKET

Ansökningsnummer 198805200
Ansökningsdatum 1988-06-14
Registreringsnummer 222326
Registreringsdatum 1991-04-05
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2021-04-05
Typ Figurativt

BOVERKET

Varor & Tjänster

Klass: 35

SAMTLIGA TJÄNSTER

Klass: 36

SAMTLIGA TJÄNSTER

Klass: 37

SAMTLIGA TJÄNSTER

Klass: 42

Juridisk expertverksamhet, juridiskt bistånd, ingenjörsverksamhet, arkitektverksamhet, informationstjänster avseende bostäder, byggande, miljö och samhällsplanering med användning av skrifter, film/video och databaser; teknisk konsultverksamhet, byggprojektering, typgodkännande av byggmaterial och konstruktioner, konsultverksamhet inom miljö, bygg- och samhällsplanering; tillhandahållande av konsulttjänster inom samhällsplanering, byggande och miljö med internationell inriktning; utställningar, konferenser, kongresser.