framtids KOMMISSIONEN

Varumärke tillhör REGERINGSKANSLIET

Ansökningsnummer 201108791
Ansökningsdatum 2011-11-16
Registreringsnummer 504187
Registreringsdatum 2012-03-16
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-03-16
Typ Figurativt

framtids KOMMISSIONEN

Varor & Tjänster

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; politisk propaganda för kommersiella ändamål; framtagning av utkast för offentligt material.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idorttsaktiviteter, kulturverksamhet; utgivning av nyhetsbrev; bloggning nämligen textförfattande; publicering av bloggar on-line; anordnande av tävlingar (utbildning eller underhållning); publicering av texter (ej reklamtexter); arrangerande och hållande av konferenser; arrangerande och hållande av kongresser; anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; arrangerande och hållande av seminarier; arrangerande och hållande av studiecirklar; arrangerande av tävlingar i kulturella syften; kulturarrangemang; organisering av tävlingar [utbildning eller underhållning].

Klass: 42

Vetenskapliga och teknologiska tjänster och forskning och design relaterad därtill; industriella analyser och forskningstjänster; vetenskapliga tjänster i form av utredningar och framtagning av rapporter avseende miljö och demografi samt konsultationer, rådgivning och information därtill.

Klass: 45

Juridiska tjänster; personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov; utredningar samt framtagning av rapporter avseende jämställdhet, integration, rättvisa och sammanhållning samt konsultationer, rådgivning och information därtill; politisk propaganda, ej för kommersiella ändamål; politisk utredningsverksamhet; politisk opinionsbildning; politisk lobbying.