Ansökningsnummer 199103841
Ansökningsdatum 1991-04-30
Registreringsnummer 228418
Registreringsdatum 1991-11-29
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2021-11-29
Typ Figurativt

SWEDAC

Varor & Tjänster

Klass: