Ansökningsnummer 201405220
Ansökningsdatum 2014-08-22
Registreringsnummer 524786
Registreringsdatum 2015-05-19
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-05-19
Typ Figurativt

SWEDAC Academy

Varor & Tjänster

Klass: