Ansökningsnummer 201405220
Ansökningsdatum 2014-08-22
Registreringsnummer 524786
Registreringsdatum 2015-05-19
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-05-19
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 41

Anordnande av handledning/instruktion och undervisning/utbildning; anordnande av kommersiell utbildning; anordnande av konferenser i utbildningssyfte avseende handels- och affärsaktiviteter; anordnande av konferenser för utbildningsändamål; anordnande av kontinuerliga utbildningsseminarier; anordnande av seminarier för utbildningsändamål; anordnande av undervisning/utbildning för industrin; anordnande av utbildning; praktisk utbildning [instruktion]; publicering av utbildningsmaterial; utbildningstjänster avseende yrkesutbildning; utbildningstjänster rörande företagsledning; utbildningstjänster rörande kvalitetstjänster.