Ansökningsnummer 200910175
Ansökningsdatum 2009-12-18
Registreringsnummer 409255
Registreringsdatum 2010-02-05
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-02-05
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: