Barn- rätts- torget

Varumärke tillhör BARNOMBUDSMANNEN

Ansökningsnummer 201300586
Ansökningsdatum 2013-01-24
Registreringsnummer 512004
Registreringsdatum 2013-04-05
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-04-05
Typ Figurativt

Barn- rätts- torget

Varor & Tjänster

Klass: 16

Utbildningspublikationer.

Klass: 35

Allmänna opinionsundersökningar.

Klass: 41

Planering av föreläsningar för utbildningsändamål, anordnande av en årlig utbildningskonferens, anordnande av festivaler för utbildningsändamål, anordnande av förläsningar rörande utbildning, anordnande av handledning/instruktion och undervisning/utbildning, anordnande av konferenser relaterade till undervisning/utbildning, anordnande av konferenser avseende undervisning/utbildning, anordnande av konferenser för utbildningsändamål, anordnande av konvent för utbildningsändamål, anordnande av seminarier för utbildningsändamål, anordnande av seminarier rörande undervisning/utbildning, anordnande av symposier avseende undervisning/utbildning, anordnande av utbildning, anordnande av utbildningsseminarier, anordnande av utställningar för utbildningsändamål, arrangerande och ledning av utbildningskonferenser, genomförande av utbildningar, genomförande av utbildningsseminarier.