Klåjnk

Varumärke tillhör STATENS MUSIKVERK

Ansökningsnummer 201105066
Ansökningsdatum 2011-06-16
Registreringsnummer 501614
Registreringsdatum 2011-11-11
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2021-11-11
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 41

Förskolor; museiverksamhet (visningar och utställningar); kulturarrangemang; undervisning/utbildning; kulturverksamhet; publicering/utgivning av datamedia; utgivning av böcker.