Visa allt om STATENS MUSIKVERK

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 1 751 2 310 2 598
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 18 25 21
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN (Statlig enhet) 1 004 - -
KUNGLIGA BIBLIOTEKET (Statlig enhet) 644 714 655
STATENS KULTURRÅD (Statlig enhet) 43 836 1 150
STOCKHOLMS UNIVERSITET (Statlig enhet) 19 19 -
UPPSALA UNIVERSITET (Statlig enhet) 19 38 -
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.

Kommunala kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets kommunala kunder (18 st)

Landstingskunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets landstingskunder (7 st)

Statliga kunder


59 kr exkl. moms

  • Upp till 30 största av bolagets statliga kunder (21 st)

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.

Offentliga inköp

Offentliga affärsvärden (tkr)
2016 2015 2014
Inköpsvärde totalt Summan av alla inköp gjorda av offentlig sektor. 71 886 60 695 71 053
Antal leverantörer totalt Totalt antal leverantörer till den offentliga verksamheten. 257 234 509
Privata leverantörer Antal leverantörer som är privata. 231 210 461
Offentliga leverantörer Antal leverantörer som är offentliga verksamheter. 26 24 48
Antal branscher Antal branscher enligt allabolag kategorisering som levererar till offentliga verksamheten. 109 104 160
Inköpsvärde per bransch (2015) Inköpsvärde Antal leverantörer Största leverantör
Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter 24 631 4 Bonnierhuset AB
(12 299)
Konsultverksamhet avseende företags org. 7 020 13 Eckerud True Quality AB
(5 726)
Personalförvaltning & andra stödtjänster 4 757 3 STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK
(4 218)
Intressorganisationer, övriga 4 098 18 FÖREN F GBG:S INTERNATIONELLA ORGELAKADEMI
(843)
Kultur, Nöje & Fritid 3 481 4 Kungliga Operan Aktiebolag
(2 558)
Litterärt & Konstnärligt skapande 2 762 3 MUSIKARRANGÖRER I SAMVERKAN
(2 000)
Artistisk verksamhet 2 520 9 MUSIKCENTRUM/ VÄST
(799)
Datakonsultverksamhet 2 422 11 UNIT4 AB
(722)
Förlagsverksamhet, övrig 2 000 1 Export Music Sweden AB
(2 000)
Kultur, Miljö, Boende, administration 1 859 1 RIKSANTIKVARIEÄMBETET
(1 859)
Museiverksamhet 1 301 5 Transpond AB
(1 242)
Reklam, PR, Mediebyrå & Annonsförsälj. 1 283 7 DoubleCheck Consulting AB
(668)
Juridik, Ekonomi, Vetenskap & Teknik, övrig 1 046 4 HOOB Ekonomisk förening
(453)
Rengöring & Lokalvård 1 027 1 Lassila & Tikanoja Service AB
(1 027)
Verksamheter som utövas av huvudkontor 928 3 Pulsen AB
(515)
Musik-, Dans- & Kulturell utbildning 860 1 Studio 53 Ekonomisk förening
(860)
Kontorsmöbler, Partihandel 695 4 Senab AB
(628)
Säkerhetssystemtjänster 638 3 Bravida Säkerhet Aktiebolag
(569)
Dataprogrammering 608 10 Positionett AB
(154)
Ljudinspelning & fonogramutgivning 529 3 Threeman Recordings Kommanditbolag
(280)
Stats- & Kommunledning, Lagstiftning & Planering 500 1 REGERINGSKANSLIET
(500)
Personaluthyrning 482 3 Perido AB
(442)
Fastighetsrelaterade stödtjänster 481 1 Bonnier Service AB
(481)
Telekommunikation, Trådlös 436 1 Telenor Sverige Aktiebolag
(436)
Fotografiska & Optiska produkter, Partihandel 417 2 Molander & Son Aktiebolag
(413)
Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning 404 4 RIKSREVISIONEN
(366)
Postorder- & Internethandel 367 2 Dustin Sverige AB
(367)
Kongresser & Mässor 367 4 Fight It From The Inside AB
(350)
Personalutbildning 349 5 Handelshögskolan i Stockholm Executive Education AB
(303)
Fritids-& Nöjesverksamhet, övrig 250 1 Storsjöyran Evenemang Aktiebolag
(250)
El-VVS & Bygginstallationer 217 7 Confidence Security Sweden AB
(78)
Marknads- & Opinionsundersökning 209 1 Resursförstärkaren TM Aktiebolag
(209)
Finansiella stödtjänster, övriga 199 1 American Express Services Europe Ltd, England, filial
(199)
Redovisning & bokföring 179 2 Calona Ekonomikonsult Aktiebolag
(157)
Catering 179 3 Westers Catering & Arrangemang AB
(111)
Öppen Hälso- & Sjukvård 173 2 Avonova Hälsa AB
(90)
Telekommunikation, Trådbunden 163 2 Aktiebolaget STOKAB
(154)
Post- & Kurirverksamhet 161 1 PostNord Sverige AB
(161)
Detaljhandel, övrig 154 2 Selecta AB
(149)
Datorer, Program & Kringutr, Partihandel 113 3 AudicomPendax AB
(75)
Fonder & liknande finansiella enheter, övriga 96 1 TRYGGHETSSTIFTELSEN
(96)
Advokatbyråer 91 2 Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag
(89)
Utbildning, övrig 90 1 IDEK-LABBET
(90)
Kontors- & Butiksmöber, tillverkning 88 2 AB Edsbyverken
(80)
Emballage, Partihandel 77 2 Museiservice ABM AB
(67)
Utgivning av annan programvara 68 2 Edge HR AB
(54)
Möbler, Mattor & Belysning, Partihandel 67 1 EFG Kontorsmöbler AB
(67)
Säkerhetsverksamhet 62 1 AVARN Security Services AB
(62)
Vägtransport, Godstrafik 58 1 Tour and Transport Service i Stockholm AB
(58)
Studieförbundens & Frivilligorg. utbildning 55 1 SENSUS STUDIEFÖRBUND
(55)
Utbildningsväsendet, stödverksamhet 55 1 AffärsConcept i Stockholm Aktiebolag
(55)
Callcenterverksamhet 48 1 Energikundservice Sverige AB
(48)
Insatsvaror övriga, Partihandel 44 3 Papyrus Supplies AB
(39)
Järnvägstransport- Passagerartrafik 43 1 SJ AB
(43)
Universitets- & Högskoleutbildning 42 2 STOCKHOLMS UNIVERSITET
(36)
Fisk, Skalddjur & andra livsmedel, Partihandel 41 1 Supékort Sweden AB
(41)
Hushållsvaror övriga, Partihandel 40 3 Lex Sign Aktiebolag
(38)
Restaurangverksamhet 36 4 Restaurang 21 AB
(30)
Bokutgivning 28 3 NE Nationalencyklopedin Aktiebolag
(19)
Intressebev. Arbetsgivarorg. 27 1 ARBETSGIVARVERKET
(27)
Flyttjänster 26 1 NFB Transport Systems AB
(26)
Tryckning av Böcker & Övrigt 26 2 Exakta Print AB
(22)
Järn- & VVS- varor, Butikshandel 26 1 Stockholms Låsservice City Aktiebolag
(26)
Kontorsförbrukningsvaror, Partihandel 23 2 Staples Sweden AB
(22)
Grafisk Designverksamhet 23 1 Berry Produktion AB
(23)
Översättning & Tolkning 21 4 Expressiva AB
(10)
Uthyrning & Leasing av andra Hushållsartiklar & Varor för Personligt bruk 21 1 Ambius Aktiebolag
(21)
Monetär finansförmedling, övrig 17 2 Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
(11)
Bibliotek 17 1 KUNGLIGA BIBLIOTEKET
(17)
Maskiner & Utrustning övriga, Partihandel 16 1 Kassaskåpspoolen AB
(16)
Dagstidningsutgivning 16 3 AB Dagens Nyheter
(11)
VVS-varor, Partihandel 15 1 Ahlsell Sverige AB
(15)
Databehandling & Hosting 15 4 Pixedit Sverige AB
(8)
IT- & Datatjänster, övriga 14 1 Truesec AB
(14)
Hotell & Restaurang 13 2 Villa Källhagen Hotell och Restaurang AB
(10)
Elektronikkomponenter, Partihandel 12 2 Schneider Electric Sverige AB
(10)
Maskiner, tillverkning 11 2 Presto Brandsäkerhet AB
(6)
Icke-farligt avfall 11 2 Stena RFM Service AB
(6)
Skatterådgivning 11 1 Skattejuristen Christer Östling AB
(11)
Optiker, Butikshandel 11 1 Synoptik Sweden Aktiebolag
(11)
Teknisk konsult inom Industriteknik 11 1 RFIDsupply Sweden AB
(11)
Personbilar & Lätta Motorfordon, Handel 10 1 Hedin Stockholm Bil AB
(10)
Bageri- & Mjölprodukter 10 1 Riddarbageriet AB
(10)
Arkitektverksamhet 10 1 Tengbomgruppen Aktiebolag
(10)
Researrangemang 9 1 Meetagain Konferens AB
(9)
Metallindustri 9 1 AB John Fröberg
(9)
Teknisk konsult inom Bygg- & Anläggningsteknik 7 2 Brandskyddsföreningen Stockholms Län Service AB
(12)
Bud- & Kurirverksamhet 6 3 Lillebud Aktiebolag
(3)
Personalmatsalar 6 1 AB Maison Pierre
(6)
Källsorterat material 6 1 Veolia Recycling Solutions Sweden AB
(6)
Blommor & Växter, Butikshandel 4 1 Melanders Blommor AB
(4)
Verksamhet utförd av Försäkringsombud & Försäkringsmäklare 3 1 Falck Secure AB
(3)
Teknisk Provning & Analys 3 1 Hissbesiktningar i Sverige Aktiebolag
(3)
Vatten & Avlopp 3 1 Stockholm Vatten VA AB
(3)
Utgivning av tidskrifter 3 1 IDG International Data Group Aktiebolag
(3)
Musikinstrument & Noter, Butikshandel 3 1 De Luxe Music Försäljnings Aktiebolag
(3)
Skogsförvaltning 3 1 LUNDBERG, DAN
(3)
TV-program planering 2 1 Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
(2)
Livsmedelshandel 2 1 Delicard Group AB
(2)
Pensionsfondsverksamhet 2 1 KÅPAN PENSIONER FÖRSÄKRINGSFÖRENING
(2)
Grundskoleutbildning 2 1 NACKA KOMMUN
(2)
Elartiklar, Partihandel 1 1 Aura Light Aktiebolag
(1)
Intressebev. Branschorg. 1 1 Interflora Aktiebolag
(1)
Pappers- & Pappersvarutillverkning 1 1 BTJ Sverige AB
(1)
Tillverkning, övrig 0 1 Linköpings Stämpelfabrik Aktiebolag
(0)
Inkasso- & Kreditupplysningsverksamhet 0 1 Visma Collectors AB
(0)
Böcker, Butikshandel 0 1 Jure Aktiebolag
(0)
Teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik 0 1 RIBA Aktiebolag
(0)
Kontorsmaskiner & Kontorsutrustning, Partihandel - 1 Flexoffice AB
(-)
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...