Arbetsgivarverket

Varumärke tillhör ARBETSGIVARVERKET

Ansökningsnummer 200703524
Ansökningsdatum 2007-04-19
Registreringsnummer 389878
Registreringsdatum 2007-06-29
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-06-29
Typ Figurativt

Arbetsgivarverket

Varor & Tjänster

Klass: